Chiêm Hóa sơ kết 2 năm phát triển các mô hình học tập

TQĐT - Hội Khuyến học huyện Chiêm Hóa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và tập huấn xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2018-2020.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, các mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển đa dạng và được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, toàn huyện xây dựng được 22.195 gia đình, 497 dòng họ, 314 cộng đồng, 112 đơn vị học tập.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Đại diện Người cao tuổi của huyện đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020.

Tin, ảnh: Sông Thao

Tin cùng chuyên mục