Tiếng việt | English

Bánh củ chuối Chiêm Hóa

- Tỉnh ta có nhiều đặc sản, trong đó phải kể đến món bánh củ chuối của đồng bào Tày huyện ...

Tin xem nhiều

Nâng cao giá trị vịt bầu Chiêm Hóa

- Tháng 11-2016, Trung tâm Dịch vụ huyện Chiêm Hóa phối hợp với Công ty TNHH Hà Đức, thị trấn Vĩnh Lộc thực hiện Dự án “Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu tại 3 xã ...

Bản Mông vươn mình

- Nằm giữa vùng giáp ranh của 2 xã Tân Mỹ, Phúc Sơn, Khuôn Thẳm là thôn vùng sâu, vùng xa nhất của xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa), với nhiều cái không: Không đường, không điện, không sóng ...