Tiếng việt | English

Hàm Yên nâng cao giá trị nông sản qua liên kết chuỗi

TQĐT - Huyện Hàm Yên đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi với hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp. Việc liên kết bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhân viên Công ty cổ phần Cam sành Hàm Yên đóng gói sản phẩm thử nghiệm
tại Viện Công nghệ Môi trường (Hà Nội).

Những kết quả bước đầu

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện đã tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hỗ trợ các địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chuỗi nông sản. Nhờ đó, bước đầu đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hiệu quả như vịt bầu Minh Hương, chè xanh, cam sành.

Ông Bàn Văn Dương, Giám đốc Hợp tác xã chè Tân Thái 168 cho biết, từ năm 2013 hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ với nông dân và doanh nghiệp. Riêng năm 2018, hợp tác xã đã thu mua và tiêu thụ trên 130 tấn chè tươi của các hộ dân, giá trị nông sản được tiêu thụ là 1,2 tỷ đồng, tổng sản lượng chè khô ước đạt 22 tấn. Hợp tác xã đã liên kết với Công ty TNHH Huyền Thoại núi, Công ty TNHH MTV Chè Phúc Khánh tiêu thụ 3 tấn chè khô, còn lại phục vụ thị trường các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. 

Thực hiện Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí cho vay và giải ngân trên địa bàn huyện đạt 41,7 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ lãi suất trên 2,53 tỷ đồng. Một số sản phẩm của huyện được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh dán tem truy xuất nguồn gốc như chè Tân Thái 168, cam sành của Công ty cổ phần Cam sành; sản phẩm vịt bầu Minh Hương được Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bằng Tiến (Minh Hương) tiến hành các bước xây dựng quy trình quản lý, thiết kế và in tem điện tử sử dụng mã QR code.


Mô hình nuôi cá đặc sản của Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh cá đặc sản Thái Hòa.

Nhân rộng các dự án liên kết

Mặc dù Hàm Yên là địa phương có nhiều sản phẩm nông sản nhưng việc tổ chức sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ còn yếu, chưa tương xứng với tiềm năng. Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn được công nhận còn ở quy mô nhỏ, được chứng nhận chuỗi cung ứng an toàn, truy xuất nguồn gốc còn ít. Nông sản hàng hóa được sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết chiếm tỷ lệ thấp. Việc xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm chưa thực sự hiệu quả, chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Theo ông Đàm Ngọc Hưng, Trưởng Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện, nguyên nhân là do sản xuất ở các địa phương trong huyện hiện nay chủ yếu vẫn mang tính nhỏ lẻ, các hộ sản xuất chưa chú ý tới việc liên kết nhóm hộ trong khi các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm thường ký các hợp đồng với các trang trại, vùng sản xuất có lượng sản phẩm lớn và ổn định. Thêm vào đó, việc đầu tư sản xuất nông nghiệp có tính rủi ro lớn, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa cụ thể nên phần lớn các doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Từ thực trạng đó, thời gian tới huyện tập trung thực hiện các giải pháp  nhằm định hướng, giúp người nông dân yên tâm sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp mạnh dạn liên kết, đầu tư. Theo đó, huyện tuyên truyền, vận động người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tìm hiểu và cùng tham gia liên kết. Cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện dự án hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018-2020, huyện Hàm Yên thực hiện 05 dự án liên kết với tổng mức vốn ban đầu của 3/5 dự án là 1,680 tỷ đồng. Trong đó, 02 dự án quy mô liên xã (hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cam VietGAP; thịt trâu và bò liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm); 03 dự án quy mô 1 xã, gồm hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm vịt bầu Minh Hương, cá đặc sản Thái Hòa, bưởi Đức Ninh liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ.

Dự án hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản (nuôi cá lồng đặc sản) liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Thái Hòa thực hiện từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2020, với tổng kinh phí 6,76 tỷ đồng. Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh cá đặc sản Thái Hòa cho biết, mục tiêu của dự án đến năm 2020 sẽ duy trì nuôi 115 lồng cá, trong đó 75 lồng cá chiên, bỗng, 40 lồng cá các loại, sản lượng đạt 38,4 tấn, giá trị khoảng 10,4 tỷ đồng. Hợp tác xã tiếp tục ký hợp đồng ổn định với 3 cơ sở thu mua cá hiện nay, khảo sát thị trường, siêu thị tại các thành phố lớn để đảm bảo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cho các thành viên.

Liên kết sản xuất - tiêu thụ được xem là giải pháp căn cơ giúp các thành phần tham gia chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm, tạo nên những sản phẩm an toàn, chất lượng. Đây thực sự là bước đi bền vững góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.           

Bài, ảnh: Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục