Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Na Hang lần thứ X

TQĐT - Ngày 16 và 17-4, Hội Nông dân huyện Na Hang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội được Hội Nông dân tỉnh chọn làm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân huyện đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong nhiệm kỳ, có 225 hội viên nông dân được kết nạp vào Đảng. 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội Nông dân huyện Na Hang khóa X,
nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện phấn đấu có trên 95% hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của Hội Nông dân các cấp; mỗi năm kết nạp từ 250 hội viên mới trở lên; hàng năm, giới thiệu từ 22 - 25 hội viên ưu tú cho Đảng; trên 50% số hộ nông dân đăng ký đạt hộ SXKD giỏi, trong đó có 30% đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp; phấn đấu trên 90% tổ chức cơ sở hội đạt vững mạnh, không có cơ sở yếu kém. Mỗi năm, các cấp hội theo dõi, giúp đỡ trên 20 hộ hội viên thoát nghèo...

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Văn Khang tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng đã bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau Đại hội, Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức. Theo đánh giá, công tác đại hội được chuẩn bị chu đáo; Đoàn Chủ tịch điều hành khá linh hoạt theo nội dung chương trình đã đề ra. Đây là cơ sở để Hội Nông dân các huyện, thành phố còn lại rút kinh nghiệm tổ chức đại hội trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục