Chiêm Hóa, Sơn Dương tổng kết 5 năm phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo

TQĐT - Ngày 16-6, Hội Cựu chiến binh huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp” giai đoạn 2013-2017. 

Trong năm 5, Hội CCB huyện Chiêm Hóa có 43 mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên; 26 mô hình thu nhập từ 150 triệu đến dưới 200 triệu đồng/năm; 34 mô hình thu nhập thường xuyên từ 100 triệu đến dưới 150 triệu đồng/năm; 56 mô hình thu nhập từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng/năm. Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh tăng 11 hội viên, cấp huyện tăng 48 hội viên so với năm 2013; 1 hội viên được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Đến nay, toàn huyện hội có 159 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương. Toàn huyện đã giảm 362 hộ CCB nghèo.

Giai đoạn 2018-2022, Hội tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu của phong trào, phát huy tính năng động, sáng tạo của hội viên giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên… Mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người hàng năm của gia đình hội viên đến năm 2022 đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; mỗi năm giảm từ 4 - 5% hộ hội viên nghèo; duy trì hiệu quả các mô hình kinh tế giỏi hiện có và mỗi cơ sở hội xây dựng mới 1 mô hình kinh tế giỏi trở lên…

Trong 5 năm qua, toàn huyện Sơn Dương có 415 mô hình Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; tỷ lệ hội viên có mức sống khá trở lên đạt 60,5%, có 125/429 chi hội không có hộ hội viên nghèo… Giai đoạn 2018-2023, Hội Cựu chiến binh huyện đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể và 5 giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào. 

Đã có 12 tập thể, 34 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Hội Cựu chiến binh tỉnh về “Hội cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào xóa nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế của địa phương” giai đoạn 2013-2018.                        

 

Ngọc Hưng, Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục