Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với huyện Sơn Dương

TQĐT - Ngày 28-6, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Sơn Dương về thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018; kết quả triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh; kết quả giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng các dự án.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Sơn Dương có 10/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ, 1 chỉ tiêu ước không đạt và 3 chỉ tiêu chưa đánh giá. Bình quân toàn huyện đạt 12,1 tiêu chí nông thôn mới. Năm 2018, xã Sơn Nam phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới, đến nay đạt 16/19 tiêu chí. Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới của huyện là nguồn vốn còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu tiền sử dụng đất. Việc vận động các nguồn lực khác khó khăn do doanh nghiệp trên địa bàn ít, quy mô nhỏ, người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp.

Huyện đã ban hành các kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh trong phát triển kinh tế trang trại, sản xuất hàng hóa, tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, phát triển hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản; hỗ trợ cây giống chất lượng cao; kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.

Đến nay, toàn huyện đã giải ngân trên 33,4 tỷ đồng cho 106 trang trại, trên 26 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất hàng hóa. Toàn huyện có 30 hộ ở 3 xã được hỗ trợ cây giống chất lượng cao. Từ năm 2016 đến nay, huyện kiên cố hóa gần 70 km kênh mương nội đồng, hoàn thành 96 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; bê tông hóa gần 55 km đường giao thông nội đồng theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo huyện Sơn Dương kiến nghị với HĐND tỉnh cho vay vốn hỗ trợ lãi suất phát triển vùng chè đặc sản không giới hạn số lượng giống chè đặc sản; nâng mức hỗ trợ vay vốn đối với trang trại và các làng nghề; giảm diện tích hỗ trợ tưới tiên tiến tiết kiệm nước đối với một số cây trồng cạn; sớm cung ứng cấu kiện nhà văn hóa. Bên cạnh đó, nêu những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố; tình trạng xuống cấp của lưới điện nông thôn; tình hình tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và chỉ tiêu biên chế; những vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân, huy động trẻ dưới 36 tháng tuổi đến lớp, xử lý rác thải vùng nông thôn…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận cố gắng của huyện trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, triển khai các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện làm rõ tình hình phát triển kinh tế trang trại, làng nghề, công tác giải phóng mặt bằng để Tập đoàn TH xây dựng cánh đồng cỏ áp dụng công nghệ cao tại xã Phúc Ứng; đánh giá sát tình hình người dân được sử dụng nước sạch. Huyện cần có các giải pháp cụ thể đối với những hạn chế về một số chỉ tiêu cây trồng không đạt kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng tỷ lệ trẻ dưới 36 tháng tuổi đến trường. Bên cạnh đó, huyện quan tâm tới các vấn đề thu ngân sách, thu hút phát triển đô thị, thương mại, cải cách hành chính; có các giải pháp giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Đối với những kiến nghị của huyện, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn huyện chia sẻ với những khó khăn của tỉnh về nguồn vốn, dốc sức hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Về những kiến nghị khác, đồng chí yêu cầu UBND huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện đến cơ sở nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục