Tiếng việt | English

Chuyển biến tích cực từ công tác KTGS ở Sơn Dương

TQĐT - Quyết liệt trong công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện giám sát đa chiều, mở rộng, các cấp ủy đảng huyện Sơn Dương đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, phòng ngừa sai phạm. Qua công tác KTGS, các cấp ủy đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với sự phát triển của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tú Thịnh (Sơn Dương) thường xuyên trao đổi về công tác KTGS.

Đồng chí Lê Ngọc Bình, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Sơn Dương cho biết: Từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, hoạt động của UBKT các cấp trong huyện có nhiều đổi mới. Ngoài việc tham mưu, giúp cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình KTGS và quy chế làm việc, ban hành các văn bản có liên quan đến công tác KTGS, UBKT các cấp đã tập trung triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Các vụ việc tồn đọng trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp được xem xét, giải quyết cơ bản dứt điểm.

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm, chú trọng; công tác giám sát được tăng cường, từng bước phát huy tác dụng trong việc cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm; việc xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng kịp thời, đúng quy định, góp phần ổn định tình hình ở địa phương.

Thực hiện nghiêm túc, toàn diện nhiệm vụ KTGS đã góp phần giúp Đảng ủy xã Hào Phú bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Đồng chí Phan Ngọc Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hào Phú cho biết, Đảng bộ có 13 chi bộ trong đó, 9 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ cơ quan xã với tổng số đảng viên 278 đồng chí. UBKT Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc Điều 30 Điều lệ Đảng, tham mưu cấp ủy cơ sở, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từng năm, toàn khóa.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Đảng ủy đã làm tốt công tác giám sát thường xuyên thông qua các cuộc họp BCH Đảng bộ, việc thẩm tra các báo cáo của UBND xã, MTTQ và các đoàn thể xã, báo cáo của các đồng chí đảng ủy viên, đảng viên phụ trách các chi bộ, kịp thời nhắc nhở tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra đối với 3 chi bộ nông thôn về việc triển khai thực hiện sinh hoạt chi bộ, thu nộp đảng phí và kiểm tra công tác phát triển đảng viên. Qua kiểm tra, không phát hiện đảng viên nào vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng; nhưng đã nhắc nhở các chi bộ nội dung sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, gợi mở để các chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt tốt hơn.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. UBKT Huyện ủy, cấp ủy các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật 16 đảng viên vi phạm. Trong đó, UBKT Huyện ủy thực hiện một cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 cấp ủy viên thuộc Đảng bộ xã Phú Lương trong việc đăng ký xác nhận thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu và cấp giấy giới thiệu đề nghị cấp CMND cho công dân; việc khai báo thông tin lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên hằng năm từ năm 2000 đến nay.

Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã phát hiện sai phạm và đã thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm... UBKT Huyện ủy ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 4 đảng viên phục vụ công tác truy tố, xét xử; đồng thời giải quyết kịp thời các đơn đề nghị, tố cáo đảng viên.

Trọng tâm công tác KTGS những tháng cuối năm 2018, UBKT Huyện ủy Sơn Dương chủ động nắm tình hình, kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo quy định.

Cụ thể, UBKT Huyện ủy giám sát 2 cuộc theo chuyên đề đối với cấp ủy viên cùng cấp về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới và giám sát Ban Thường vụ xã Sơn Nam về kê khai tài sản năm 2017; xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật...

Cùng với đó, cấp ủy và UBKT các cấp của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định có liên quan đến công tác KTGS, kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu về lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục