Tiếng việt | English

Huấn luyện dân quân cơ động huyện Sơn Dương 

TQĐT - Ngày 7-5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương tổ chức khai mạc Huấn luyện dân quân cơ động huyện năm 2018.

Các chiến sỹ hai trung đội dân quân cơ động của thị trấn Sơn Dương và xã Phúc Ứng (Sơn Dương)
ký kết Huấn luyện dân quân cơ động huyện năm 2018.

Tham gia có 62 chiến sỹ thuộc hai trung đội dân quân cơ động của thị trấn Sơn Dương và xã Phúc Ứng. Trong 12 ngày, các chiến sỹ được tiếp thu các nội dung về diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự, các văn bản liên quan; kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…    

Tin, ảnh: Minh Thủy 

Tin cùng chuyên mục