Sức lan tỏa của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Sơn Dương

TQĐT - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Sơn Dương được triển khai, thực hiện thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Bà Phan Thị Nhị Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, toàn huyện có 48.201 hộ với 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, phong trào “Toàn dân toàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Trong năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; tổ dân phố, thôn bản văn hóa; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng... 


Trận đấu bóng chuyền giữa xã Minh Thanh và xã Tân Trào (Sơn Dương) tại Liên hoan
văn nghệ - thể thao khu căn cứ cách mạng Tân Trào năm 2017.

Hàng năm, các thôn bản, tổ dân phố tổ chức cho các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Đến nay, số lượng gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 42.674 hộ, chiếm 88,5%; có 350 thôn bản, tổ dân phố văn hóa, chiếm 82,5%; duy trì hoạt động các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình… Chị Nguyễn Thị Tâm, thôn Tân Dân, xã Thiện Kế nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tại địa phương, người dân có trách nhiệm hơn với các công việc của cộng đồng, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít. Thực hiện phong trào, mọi người có ý thức hơn trong mỗi hành động, việc làm, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ trên địa bàn huyện có những chuyển biến rõ nét. Xã Phú Lương là một trong nhiều xã thực hiện tốt nếp sống văn minh. Ông Lý Văn Hoa, Chủ tịch UBND xã cho biết, toàn xã có 11/11 thôn, bản. Năm 2016, 11 thôn đều duy trì danh hiệu thôn văn hóa, gần 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đến nay, hầu hết các hộ đều lựa chọn hình thức tổ chức tang lễ không kèn trống ầm ĩ, không rải vàng mã bừa bãi. Các đám cưới không tổ chức cỗ bàn linh đình, không mở loa đài quá khuya. Hàng năm, các lễ hội truyền thống diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, lễ mừng thọ được tổ chức chung tại các nhà văn hóa thôn với nghi thức trang trọng, vui tươi. 


 Một tiết mục văn nghệ tham gia Liên hoan văn nghệ - thể thao khu căn cứ cách mạng Tân Trào
năm 2017.

Từ thực hiện phong trào, nhiều nét sinh hoạt văn hóa cổ truyền mang đậm bản sắc dân tộc được khai thác và phát huy, việc bảo tồn vốn văn hóa truyền thống như tiếng nói, trang phục dân tộc thiểu số được các xã duy trì thành các câu lạc bộ như: CLB hát Soọng cô xã Sơn Nam, Thiện Kế, Ninh Lai; CLB thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao xã Đồng Quý... Hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện đã đổi mới theo nhiều hình thức. Đến nay, toàn huyện có 402 tổ dân phố, thôn, bản có nhà văn hóa phục vụ nhu cầu giao lưu văn hóa, thể thao. Huyện có 455 đội văn nghệ, 593 sân thể thao, 881 đội thể thao cơ sở với 9.464 vận động viên thường xuyên hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thụ hưởng đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí của nhân dân.

Phong trào “Người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến” được lồng ghép vào chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã phát huy được hiệu quả. Toàn huyện có nhiều gương điển hình phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Điển hình như: Ông Vi Văn Hùng, dân tộc Cao Lan, thôn Như Xuyên, xã Đồng Quý chăn nuôi thủy sản, mỗi năm thu lãi trên 150 triệu đồng; anh Trần Khắc Tiến, thôn Phú An, xã Tam Đa chăn nuôi gà thịt, lợn nái và làm dịch vụ lò ấp trứng mỗi năm thu lãi 300 triệu đồng...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc... Từ đó, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị.

Bài, ảnh: Minh Thủy 

Tin cùng chuyên mục