Diện mạo nông thôn mới ở Sơn Dương

TQĐT - Bằng việc thu hút, lồng ghép các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện cùng vốn huy động của các tổ chức, cá nhân và nhiều chương trình, dự ...

Tin xem nhiều