Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang: Đôn đốc thu hồi nợ đọng

TQĐT - Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là một trong các chức năng của luật Quản lý thuế quy định. Thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đưa tỷ lệ nợ thuế giảm xuống còn 5% trên tổng thu ngân sách đến cuối năm 2014.

Đến giữa tháng 9, Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang thu ngân sách đạt trên 126 tỷ đồng, đạt 52,4% so với dự toán UBND thành phố giao và 44,3% so với dự toán phấn đấu và bằng 91,6% cùng kỳ năm 2013.
 


Cán bộ Đội quản lý thuế xã, phường số 1, Chi cục thuế thành phố Tuyên Quang
hướng dẫn hộ dân ở phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) kê khai nộp thuế.

Tuy thuế thu từ kinh tế ngoài quốc doanh đạt trên 52,6 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 62% so với dự toán UBND thành phố giao và dự toán phấn đấu, nhưng số nợ đọng thuế của các doanh nghiệp vẫn còn trên 32 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của tình trạng này là các giao dịch mua bán bất động sản hạn chế; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, dẫn tới nợ đọng tiền thuế. Thu tiền sử dụng đất 33,48 tỷ đồng đạt 71,9% so với cùng kỳ năm 2013 và bằng 41,9% so với dự toán UBND thành phố giao, đạt 26,9% so với dự toán phấn đấu. Số nợ thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng cao trong tổng số nợ thuế do đó công tác đôn đốc nợ thuế đối với nhóm này gặp nhiều khó khăn...

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm trên 240 tỷ đồng và dự toán phấn đấu đạt trên 284 tỷ đồng, Chi cục Thuế thành phố đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt triển khai công tác thu tồn như thông báo, đôn đốc thu tồn; thực hiện các giải pháp cưỡng chế để thu được số tiền thuế như cưỡng chế qua tài khoản của người nợ thuế, cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn, cưỡng chế đến bên thứ ba có liên quan để đảm bảo thu được số tiền thuế nợ đọng. Đối với các khoản thu về đất, chi cục phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố tham mưu cho thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết nhanh gọn hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, tặng cho... quyền sử dụng đất, để thu các khoản thu liên quan đến đất đai. Về các khoản phí và lệ phí, đơn vị phối hợp với các phòng ban có nhiệm vụ thu phí, lệ phí, quản lý thu kịp thời các khoản phí, lệ phí phát sinh, thực hiện tốt các công tác ghi thu, ghi chi vào ngân sách Nhà nước. Chi cục phối hợp với các UBND xã, phường tổ chức thu phí sử dụng đường bộ gắn với quản lý phương tiện chính tên chính chủ nhằm đảm bảo thu đúng, đủ lệ phí trước bạ; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế để người nộp thuế hiểu rõ chính sách thuế và tự giác chấp hành.

Với các doanh nghiệp đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách còn nợ đọng lớn, đơn vị cũng tổ chức làm việc với đơn vị xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo vừa thu nợ đọng thuế vừa hỗ trợ đơn vị vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng nguồn thu; thực hiện cưỡng chế thu nợ thuế và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ, nợ thuế kéo dài...

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục