Công bố quyết định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ

TQĐT - Ngày 23-11, Tỉnh ủy đã công bố các quyết định về công tác cán bộ tại HĐND tỉnh và Thành ủy Tuyên Quang.

Dự các buổi công bố có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và thành phố Tuyên Quang.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng trao quyết định của Tỉnh ủy
 cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang thôi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020 để làm nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại các buổi công bố quyết định, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Sơn. Trên cương vị Bí thư Thành ủy Tuyên Quang, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo đưa kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có bước phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II vào năm 2020.


 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng trao quyết định của Tỉnh ủy
 cho đồng chí Lê Thị Kim Dung.

Công bố quyết định chỉ định chức vụ Bí thư Thành ủy đối với đồng chí Lê Thị Kim Dung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả của lãnh đạo tiền nhiệm; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng thành phố phát triển. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân thành phố cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, chung sức, đồng lòng cùng với đồng chí Bí thư Thành ủy và tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng thành phố phát triển xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã cảm ơn sự ủng hộ, tạo thuận lợi của các cấp, các ngành từ tỉnh tới thành phố và nhân dân để đồng chí hoàn thành các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Trên cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh qua các nhiệm kỳ, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể trong quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, xứng đáng với với niềm tin và mong đợi của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Tuyên Quang, đồng chí Lê Thị Kim Dung cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ mới và sẽ nỗ lực tập hợp sức mạnh, trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết quyết tâm xây dựng thành phố vững về chính trị, giàu mạnh về kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục