Xây dựng đơn vị vững mạnh

TQĐT - Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự thành phố đã không ngừng chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong đó việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt tới 100% đảng viên trong toàn đảng bộ. Nghị quyết của các cấp ủy đảng, chương trình hành động của Hội đồng Quân nhân hàng tháng, quý, năm đều xác định chủ trương, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đảng ủy Quân sự thành phố xác định nội dung đăng ký đột phá để tổ chức thực hiện năm 2018 là: “Giáo dục nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Cán bộ chủ trì, chủ chốt của đơn vị và các ban gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, pháp luật”. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ lựa chọn việc làm mới mang tính đột phá, giải quyết những vấn đề cấp bách, khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2016, 2017 đã kiểm điểm.


Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố Tuyên Quang kiểm tra vũ khí. 

Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, các chi bộ tùy theo điều kiện thực tế để cụ thể hóa nội dung đột phá phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mình như: Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của bí thư, phó bí thư chi bộ, từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, quy định đơn vị; nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy. 

Đảng ủy Quân sự thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ và chương trình, kế hoạch công tác năm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. 

Thượng úy Nguyễn Thế Bách, Trợ lý Chính trị, Ban Chính trị, Ban CHQS thành phố cho biết, qua học tập, nghiên cứu Chỉ thị 05-CT/TW và với chức trách, nhiệm vụ được giao, năm 2017 anh đã đăng ký nội dung cam kết: “Trung thực, trách nhiệm, tận tụy, tỉ mỉ trong công việc, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao”. Trong sinh hoạt chi bộ đều có đánh giá kiểm điểm những việc đã làm và chưa làm được trong bản đăng ký cam kết để có phương hướng tiếp tục thực hiện cho tốt. Sau kiểm điểm cuối năm, anh Bách đã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chính trị viên Phó Ban CHQS thành phố cho biết, các chi bộ lựa chọn khâu đột phá phù hợp thực tiễn đơn vị, 100% đảng viên trong đảng bộ đăng ký cam kết học tập làm theo Bác với nội dung khác nhau, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ cụ thể từng người. Các chi bộ đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, chương trình hành động của chi bộ gắn với việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII... Từ việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, năm 2017, Đảng bộ Ban CHQS thành phố có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó có 94% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 1 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 2 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.       

 Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục