Chong chóng - trò chơi dân gian ưa thích của trẻ em, đặc biệt là trẻ em nông thôn. Ảnh chụp ngày 19-5-2018, tại hồ Hoàng Khai, xã Hoàng Khai (Yên Sơn).

Tin cùng chuyên mục