Đội cấn xây dựng Khu vực phòng thủ vững chắc

TQĐT - Xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) nằm trong khu vực phòng thủ của thành phố Tuyên Quang. Do vậy, việc xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện có ý nghĩa quan trọng, tạo ra sức mạnh tổng hợp và thế trận liên hoàn vững chắc, chủ động ứng phó với mọi tình huống cho thành phố. Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai toàn diện trên các mặt công tác, đạt được kết quả quan trọng.

Xã Đội Cấn tổ chức huấn luyện dân quân nòng cốt.

Thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác chiến, cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang xã đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Ban CHQS xã đã chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung thuyết minh, sơ đồ các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu như: Kế hoạch chiến đấu phòng thủ; kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch phòng không nhân dân; kế hoạch quân báo nhân dân; kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng; kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu sập; kế hoạch bảo vệ và đánh chiếm lại trụ sở UBND xã khi có tình huống. Trong năm 2017, xã Đội Cấn thực hiện thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ, kết quả đạt loại giỏi, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và vũ khí trang bị. 

Về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã được củng cố và kiện toàn. Ban CHQS xã luôn chú trọng phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và kiến thức quân sự, quốc phòng cho nhân dân làm cho người dân hiểu rõ về Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ... Từ đó, nâng cao một bước nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến tốt về ý thức trách nhiệm đối với công tác quân sự quốc phòng, thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2017 xã đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 429 đối tượng.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đội Cấn Vũ Huy Điệp cho biết, những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, công tác phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương. Thông qua đó tiếp tục khẳng định rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang xã trong củng cố an ninh, quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng lực lượng, tuyển quân do phần đông lực lượng dân quân thanh niên phải đi làm ăn xa, Ban CHQS xã đến động viên gia đình, dân quân, thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Nhờ đó, nhiều năm qua, xã Đội Cấn luôn là địa phương đi đầu về quân số của thành phố. Năm 2017 xã Đội Cấn có 12/12 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2018, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu với UBND xã ra quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thực hiện công tác tuyển quân đúng đủ thành phần theo luật định; khám tuyển 35/35 thanh niên. 100% lực lượng dân quân nòng cốt đều được huấn luyện đầy đủ cả về chính trị và quân sự. Qua các đợt huấn luyện, kết quả huấn luyện đạt giỏi. 

 Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục