Tiếng việt | English

Yên Sơn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Thời gian qua Đảng bộ huyện Yên Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở. Qua đó củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cán bộ thôn 3 xã Thái Bình (Yên Sơn) thăm công trình đường hoa
do nhân dân trong thôn tự nguyện trồng và chăm sóc.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Yên Sơn đã tiến hành tổ chức 3 đợt tập huấn về  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 26/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình chi bộ cho 500 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trong toàn Đảng bộ. 

Đồng chí Lê Quang Toàn, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Yên Sơn cho biết, lớp tập huấn nhằm khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt chi bộ như, công tác chuẩn bị của chi ủy chưa chu đáo; nội dung sinh hoạt chưa đầy đủ; đảng viên sinh hoạt ít phát biểu ý kiến, lúng túng trong sinh hoạt chuyên đề… Sau khi nắm rõ được các bước tổ chức sinh hoạt, hầu hết các chi bộ đã chuẩn bị nội dung tốt hơn đi sâu vào những việc làm cụ thể ở mỗi chi bộ, việc phân công bố trí nhiệm vụ cho mỗi đảng viên được cụ thể hơn. Kết quả kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở một số chi bộ cho thấy hầu hết đều đạt chất lượng với số điểm trung bình trên 80 điểm, đạt mức khá trở lên.

Thực hiện Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 06-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, các chi bộ cơ quan xã trên địa bàn huyện Yên Sơn đã tiến hành giải thể và tổ chức phân công lãnh đạo, đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt với các chi bộ cơ sở thôn, bản, tổ dân phố. Việc giải thể chi bộ cơ quan xã ở 31/31 xã, thị trấn ở Yên Sơn đã đưa trên 400 đồng chí là lãnh đạo, đảng viên các xã tới sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh Nguyễn Đình Tứ cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn của Đảng. Việc phân công lãnh đạo, đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt với các chi bộ cơ sở đã nâng cao được chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Đảng viên đương chức có thời gian để gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe ý kiến từ nhân dân. Bản thân đồng chí Tứ được Đảng ủy phân công tham gia sinh hoạt tại thôn Trung Hà, một trong những thôn còn khó khăn. Qua sinh hoạt, đồng chí đã nắm bắt những vấn đề tồn tại ở chi bộ như nội dung sinh hoạt chưa đi sâu vào nhiệm vụ của thôn, ít ý kiến tham gia góp ý. Với cương vị là Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Tứ đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, việc chuẩn bị nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt bài bản hơn, sát thực với các nhiệm vụ của thôn.

Chi bộ thôn 3 xã Thái Bình (Yên Sơn) vừa mới sáp nhập từ 3 chi bộ của 3 thôn sau khi các thôn Việt Thắng, Việt Tiến và Ngành Nghề sáp nhập. Hiện Chi bộ có 19 đảng viên. Đồng chí Đỗ Văn Năm, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn 3 cho biết, số đảng viên tăng thêm, việc thôn nhiều thêm đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên phải cao hơn. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn trách nhiệm của mỗi đảng viên với công việc của thôn phải rõ ràng, cụ thể mới phát huy được vai trò lãnh đạo của đảng. Trước đây chưa sáp nhập các chi bộ thì số đảng viên trong các chi bộ không đủ để thành lập Chi ủy, nay vừa sáp nhập vừa được tăng cường đảng viên từ chi bộ cơ quan xã về tham gia sinh hoạt, Chi bộ thôn đã thành lập được Chi ủy. Thôn 3 là một trong những thôn được xã Thái Bình lựa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chi bộ đã phân công mỗi đảng viên phụ trách 10 hộ dân, các đảng viên phải phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động các hộ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Với những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Yên Sơn, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.    

   Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục