Đa dạng phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể

TQĐT - Phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các đoàn thể tỉnh phát động đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cùng với việc triển khai phong trào thi đua trên tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội, mỗi cơ quan, đơn vị lại phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của đơn vị mình.

Hội viên CCB phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) nói chuyện truyền thống
 với học sinh Trường Tiểu học Hưng Thành.

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh gồm Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và Hội Nông dân tỉnh. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Các tổ chức tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng nông thôn mới; duy trì tổ chức tốt các hoạt động xã hội giúp đỡ hộ gia đình chính sách, gia đình đoàn viên, hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi cơ quan, đơn vị lại có các phong trào thi đua riêng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình. Nổi bật như Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào ủng hộ xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”. Riêng năm 2016, MTTQ các cấp trong tỉnh đã kêu gọi ủng hộ được hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” do Hội CCB tỉnh phát động đã kêu gọi sự hưởng ứng của các hội viên CCB. Đến nay toàn tỉnh có 23 hộ hội viên CCB làm kinh tế giỏi cấp Trung ương, 111 hộ cấp tỉnh, 484 hộ cấp huyện và hơn 2.200 hộ cấp cơ sở. Hội Nông dân tỉnh với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”.

Hưởng ứng phong trào, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã vận động hội viên nông dân đóng góp hơn 162.000 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới; kiên cố hóa, sửa chữa được trên 7,1 km kênh mương nội đồng, sửa chữa hơn 865 km đường giao thông nông thôn. Tỉnh đoàn, Hội LHPN, Liên đoàn lao động tỉnh đều có các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh cho biết, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trong năm 2017 Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, tiếp tục tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Năm 2017, năm diễn ra đại hội Hội CCB các cấp, Tỉnh hội chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nghiêm túc các quy trình tổ chức đại hội theo quy định. Đến nay đã có 100% tổ chức Hội cấp trên cơ sở chỉ đạo thành công việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và đang triển khai đại hội đại trà. Cùng với đó, Tỉnh hội chỉ đạo các tổ chức, cá nhân tích cực thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng đại hội CCB các cấp; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Những phong trào thi đua do MTTQ và các đoàn thể tỉnh phát động đã khơi dậy sức sáng tạo trong cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong năm 2016, toàn tỉnh có 2.084/2.096 Ban công tác Ủy ban MTTQ xếp loại khá trở lên, 96,77 cơ sở Hội CCB đạt trong sạch vững mạnh, 123/140 Hội Nông dân cơ sở đạt vững mạnh, 148/168 cơ sở Hội LHPN đạt vững mạnh, 9/11 tổ chức đoàn cấp huyện xếp loại xuất sắc, 85,2% công đoàn cấp cơ sở đạt vững mạnh.

Năm 2016, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Tỉnh đoàn Thanh niên; tặng Bằng khen cho Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, năm 2017, MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua. Các cơ quan trong khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức hội; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

    Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục