MTTQ các cấp trong tỉnh giám sát các nội dung thiết thực với người dân

TQĐT - Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền, lợi ích của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Do vậy, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng triển khai nhiều cuộc giám sát những nội dung thiết thực với người dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình lao động - việc làm tại xã Tứ Quận (Yên Sơn).

Trong năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì và phối hợp tổ chức giám sát theo 6 nội dung như: Giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân tại 10 phòng khám, 12 quầy thuốc tư nhân trên địa bàn huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang; việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính tại 12 cơ quan, đơn vị; giám sát việc thu và sử dụng các nguồn quỹ, các khoản đóng góp, các khoản viện trợ, tài trợ; việc dạy thêm, học thêm của các trường trên địa bàn tỉnh năm học 2015 - 2016 và năm học 2016 - 2017 tại 24 trường tiểu học, THCS, THPT; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động; giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 tại 11 cơ quan, đơn vị; giám sát việc thực hiện chương trình lao động, việc làm tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 tại 7 huyện, thành phố và 14 xã, phường, thị trấn.

Đối với cấp huyện, trong năm 2015 và 2016, MTTQ các huyện, thành phố đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng cùng cấp thực hiện 23 cuộc giám sát, tập trung vào một số nội dung: Việc tín chấp của đoàn viên, hội viên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; quản lý các công trình nước sạch; đóng bảo hiểm cho người lao động tại 4 đơn vị nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;  việc kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y trên địa bàn huyện; giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công…

Ủy ban MTTQ và Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc tại cơ sở mà nhân dân quan tâm, kiến nghị.

Kết thúc mỗi đợt giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng báo cáo kết quả giám sát, trong đó nêu rõ những vấn đề cần giải quyết và kiến nghị các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết. Cụ thể như qua giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân, đoàn đã phát hiện và lập biên bản một số sai phạm như chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định; việc niêm yết giá thuốc chưa đầy đủ, chưa đúng nơi quy định… Sau giám sát các đơn vị được giám sát đã chủ động khắc phục những sai phạm, đồng thời, các ngành chức năng có các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Song song với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố thực hiện công tác phản biện xã hội. Nội dung phản biện tập trung vào các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận.

Trong năm 2017, MTTQ tỉnh dự kiến chủ trì và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị có liên quan giám sát tập trung vào các lĩnh vực mà nhân dân có nhiều bức xúc, từ đó phát hiện những vấn đề bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan nhà nước để kiến nghị sửa chữa, khắc phục, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước.   

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục