MTTQ các cấp tuyên truyền phòng chống ma túy

TQĐT - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; đẩy mạnh đấu tranh, tố giác tội phạm, từng bước làm giảm tệ nạn ma túy ở địa bàn dân cư là một trong những công việc mà MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua tập trung triển khai thực hiện.

Gần 30 năm qua, địa bàn dân cư thôn An Lộc B, xã An Khang (thành phố Tuyên Quang) không có các tệ nạn liên quan đến ma túy. Sự bình yên ấy có đóng góp không nhỏ của Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy. Bà Đinh Thị Vụ, Trưởng Ban công tác Mặt trận của khu dân cư chia sẻ, “chúng tôi đặt mục tiêu phòng ngừa là chính nên công tác tuyên truyền về những tác hại của ma túy đối với cộng đồng là một trong những nội dung thường xuyên tại mỗi buổi họp thôn. Cùng với đó, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể của thôn tuyên truyền đến từng hộ gia đình, để mỗi người dân hiểu và tránh xa ma túy. Mỗi gia đình ý thức hơn về phòng chống tệ nạn ma túy, tự giáo dục con cháu mình tránh xa ma túy nên toàn thôn chưa từng xảy ra các vụ việc liên quan đến tệ nạn ma túy, thôn luôn đạt khu dân cư văn hóa hằng năm”.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã An Khang (TP Tuyên Quang) và Ban công tác Mặt trận khu dân cư
thôn An Lộc B tuyên truyền cho người dân về phòng chống ma túy.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Khang Nguyễn Trung Dũng, để nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống ma túy, cách làm của Mặt trận xã là thông qua các buổi giao ban với công an để nắm bắt tình hình an ninh trật tự nói chung, từ đó Mặt trận xã thông tin đến các tổ chức đoàn thể và Ban công tác Mặt trận khu dân cư nắm tình hình. Ở những nơi có dấu hiệu vi phạm, Ban công tác Mặt trận vận động nhân dân cùng theo dõi và tham gia tố giác tội phạm. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, công an xã và các lực lượng chức năng tổ chức cho các đối tượng nghi nghiện đi xét nghiệm, phát hiện 6 đối tượng dương tính với ma túy. Ngoài ra, MTTQ xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cho đối tượng nghiện ma túy ký cam kết cai nghiện ma túy tại gia đình.

Có thể thấy, tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, ma túy len lỏi đến từng làng, từng xóm, cả đô thị và nông thôn. Thực tế đó đòi hỏi không chỉ có các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm của các lực lượng chức năng mà đòi hỏi sự vào cuộc của cả cộng đồng, trong đó MTTQ đóng vai trò quan trọng. Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đều có kế hoạch triển khai vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy. Trong đó, tăng cường phối hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh với chính quyền, các tổ chức thành viên và ngành chức năng đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm về ma túy gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành chức năng tuyên truyền vận động 48 trường hợp nghi nghiện đi xét nghiệm. Kết quả có 30 trường hợp âm tính, 18 trường hợp dương tính với ma túy. Nhân dân các khu dân cư đã tham gia tố giác tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội khác được 51 tin, có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục