MTTQ huyện Sơn Dương vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương cho biết: Vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể thực hiện đa dạng các hình tuyên truyền như hội thi, tọa đàm, tập huấn, lắp đặt pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, MTTQ cấp xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện. Với cách làm này, đến nay huyện đã có xã Tân Trào, Ninh Lai đạt chuẩn nông thôn mới. 


Nhà văn hóa thôn Hội Tân, xã Ninh Lai (Sơn Dương) xây dựng chuẩn nông thôn mới

Xã Ninh Lai được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 2-2017. Ủy ban MTTQ xã cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huy động được trên 96,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân đóng góp 34,5 tỷ đồng bê tông hóa 55,5 km đường giao thông, cứng hóa 27,13 km kênh mương, làm mới 11 nhà văn hóa…Theo ông Nguyễn Hùng Khanh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hội Tân, xã Ninh Lai, để vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban công tác Mặt trận thôn đã cùng với cấp ủy, chính quyền vận động người dân phát triển vùng sản xuất rau theo hướng hàng hóa với 2,5 ha ớt, 5,7 ha cà chua, bí xanh, nuôi lợn tập trung theo mô hình chăn nuôi gia trại. Đến nay, 100% các tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa. Năm 2016, nhà văn hóa thôn được xây dựng theo chuẩn 120 chỗ ngồi với trên 300 triệu đồng, trong đó trên 150 triệu đồng người dân tự nguyện đóng góp.

Phấn đấu đưa thị trấn Sơn Dương thành đô thị loại IV, Ủy ban MTTQ thị trấn đã và đang cùng với cấp ủy, chính quyền vận động người dân thực hiện đảm bảo hành lang đường bộ, văn minh trong kinh doanh, buôn bán. Ông Lương Xuân Khóa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương khẳng định, Ủy ban MTTQ thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai, huy động sức mạnh của các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân.. chủ động xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các việc cụ thể chung sức xây dựng đô thị văn minh. Riêng trong năm 2016, thị trấn đã làm được 10 đường điện thắp sáng khu dân cư, xây dựng 1 nhà văn hóa tổ dân phố; vận động bà con tự tháo dỡ biển hiệu quảng cáo, phần cơi nới vi phạm hành lang đường bộ; không bán hàng ở lòng đường, vỉa hè; vận động hội viên, đoàn viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. 

Trong năm 2017, huyện phấn đấu xã Đại Phú và Hồng Lạc về đích nông thôn mới. Thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên về kiên cố hóa đường giao thông nội đồng; chương trình giảm nghèo...

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục