MTTQ tỉnh đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

TQĐT - Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 5-5-2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thực hiện đề án, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đến mặt trận cơ sở; thành lập tổ thu thập ý kiến của người dân, nắm bắt dư luận xã hội. Từ đó, phản ánh những mặt còn tồn đọng, những bức xúc của người dân để cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh biên tập nội dung thông tin để đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Ủ  y ban MTTQ tỉnh.

MTTQ tỉnh đã thực hiện ký kết các chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục “Đại đoàn kết” trên Báo Tuyên Quang và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh và phát hành Bản tin công tác Mặt trận. Cùng với đó, MTTQ các cấp chú trọng việc xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của hệ thống mặt trận thông qua lực lượng cộng tác viên, người có uy tín trong cộng đồng để làm công tác tuyên truyền miệng đến địa bàn dân cư.

Theo đồng chí Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, việc thông tin tuyên truyền tập trung vào những nội dung như: Tăng cường tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; chủ trương, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và bảo vệ tổ quốc; các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; kết quả xử lý những vấn đề liên quan đến ý kiến, nguyện vọng của nhân dân được phản ánh qua kênh thông tin của mặt trận; những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, tri thức, người Việt Nam ở nước ngoài, về chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Thời gian gần đây MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền thực hiện hai nghị quyết lớn của tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa; 

Đồng chí Bùi Trường Sơn, Chủ tịch MTTQ xã Kim Phú cho biết: MTTQ xã đã vận đông nhân dân các thôn trong xã thi công lắp ghép 8,5km kênh mương nội đồng bằng cấu kiện đúc sẵn theo kế hoạch năm 2016, 2017. Đến nay đã thực hiện 1,6 km; đồng thời tiếp tục triển khai cho các thôn nhận cấu kiện theo các đầu điểm đã đăng ký và thực hiện theo kế hoạch.

Thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành liên quan với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình mục tiêu Quốc gia; các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội. 

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục