Thắt chặt tình quân dân

TQĐT - Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc ...

Tin xem nhiều

Xây dựng khu dân cư tự quản gắn với bảo vệ môi trường

TQĐT - Xác định người dân là chủ thể của việc bảo vệ môi trường, những năm qua Ủy ban MTTQ các cấp đã triển khai xây dựng nhiều mô hình khu dân cư tự quản gắn với bảo vệ môi trường. Đến nay, các mô hình đã làm thay đổi hành vi và trách ...

Bài học đoàn kết ở Đảng bộ xã Văn Phú

TQĐT - Nhớ lời dạy của Bác Hồ “Các đồng chí từ Trung ương đến chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, Đảng bộ xã Văn Phú (Sơn Dương) đã có nhiều biện pháp tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy ...

MTTQ tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

TQĐT - Để tham gia xây dựng chính quyền, căn cứ vào chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2018, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình, kế hoạch để tập trung tuyên ...