Thắt chặt tình quân dân

TQĐT - Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc ...

Tin xem nhiều

Chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng nhân dân

TQĐT - Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện công tác nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của nhân dân, dư luận xã hội, tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh, không để nảy sinh phức tạp từ cơ ...

Dấu ấn “Dân vận khéo”

TQĐT - Phát huy vai trò của công tác dân vận, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện ...