Thắt chặt tình quân dân

TQĐT - Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc ...

Tin xem nhiều

Huy động sức dân làm kênh mương nội đồng

TQĐT - Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na Hang có 165 hộ dân, 714 nhân khẩu, 70% là dân tộc Tày, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Bởi thế, khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông ...