Tiếng việt | English

Học Bác làm tốt hơn nhiệm vụ

- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chi bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành các kế hoạch việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, bám sát thực tiễn.

 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn trao đổi nghiệp vụ

Đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo Cục thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Qua đó khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nhất là hạn chế trong việc thực hiện chỉ tiêu về THADS. Do vậy kết quả từ năm 2017 đến nay, tỷ lệ thi hành xong về việc và tiền trên số có điều kiện thi hành đều vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2017, tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 94%, vượt 21% chỉ tiêu Tổng cục giao; về tiền đạt 40%, vượt 8% chỉ tiêu Tổng cục giao. Năm 2018, tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 93%, vượt 20% so với chỉ tiêu Tổng cục giao; về tiền đạt 44%, vượt 10,5% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 74% (đạt 98,7% chỉ tiêu được giao cả năm); về tiền đạt 11,8% (đạt 35% chỉ tiêu được giao cả năm).

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án tại địa phương, cán bộ Cục Thi hành án dân sự luôn chủ động xây dựng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cục đã triển khai việc cài đặt và thống nhất việc sử dụng chữ ký số, gửi nhận hầu hết văn bản giữa Cục với các chi cục và ngược lại qua hộp thư điện tử giúp cho việc chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo được nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm. Cục đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục THADS về hỗ trợ trực tuyến THADS và thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS; thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử của Cục; ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh để thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính về THADS qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra, Cục đã triển khai nghiêm túc Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS (đến nay 100% hồ sơ THADS đã được cập nhật vào phần mềm; 100% đơn vị đã trích xuất số liệu từ phần mềm phục vụ công tác báo cáo, thống kê).

Qua việc học tập Bác, ngành đã có nhiều cán bộ rèn luyện tốt cả về kỹ năng, nghiệp vụ điển hình như đồng chí Dương Minh Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hàm Yên; Lương Hồ Điệp, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Yên Sơn; Triệu Thu Hằng, Chấp hành viên Chi cục THADS Sơn Dương…

Một trong những điển hình cá nhân học và làm theo Bác của ngành là đồng chí Lâm Văn Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa vừa là lãnh đạo vừa là chấp hành viên chính thực hiện công tác chuyên môn. Anh Chiến chia sẻ: “Tôi nghĩ việc học Bác không cần nghĩ đến việc làm gì to tát, mà gắn luôn vào nhiệm vụ, công việc của mình”. Chính vì thế, anh Chiến luôn tích cực đi cơ sở đôn đốc, xác minh, rà soát phân loại và xử lý thi hành án tồn đ?ng bảo đảm kịp thời, chính xác. Anh chủ động xây dựng kế hoạch cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế thi hành án những vụ việc người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành, chây ì, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án… Tỷ lệ giải quyết công việc của anh đạt 100%. Trong đó, số việc xong hoàn toàn đạt 89,47% trên tổng số việc có điều kiện thi hành; phần tiền đạt 50,8% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu giao 9,47% về việc, 16,3% về tiền.  
Từ những cố gắng nỗ lực không ngừng, trong 2 năm 2017, 2018, Cục THADS đều đạt thành tích xuất sắc, được Bộ Tư pháp khen thưởng; nhiều cá nhân, tập thể trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh được Bộ Tư pháp công nhận là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua.    

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục