Học Bác trong mỗi việc làm

TQĐT - Những năm qua, việc vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc đã trở thành phong trào nổi bật của Hội Phụ nữ xã Mỹ Bằng (Yên Sơn). Đây cũng là một trong những nội dung mà Hội lựa chọn để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội viên phụ nữ xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) trao đổi về chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội Phụ nữ xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) có 1.474 hội viên sinh hoạt tại 25 chi hội. Ban Thường vụ Hội đã Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới các chi hội. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân trong toàn xã. Hầu hết các chi hội đều duy trì tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ với việc đánh giá kết quả học tập làm một trong những tiêu chuẩn, bình xét, phân loại chi hội, hội viên. Hàng năm, có 80% số hội viên, trong đó 100% hội viên là đảng viên đăng ký việc làm theo cụ thể. Hội chỉ đạo các chi hội giải quyết các vấn đề nảy sinh vướng mắc tại cơ sở, khắc phục những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên.

Hội phụ nữ xã đã lựa chọn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới làm nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đưa xã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm trước 1 năm. Nhiều hội viên, phụ nữ trong xã đã tích cực hưởng ứng, đặc biệt là chương trình làm đường bê tông. Nhiều hộ hội viên đã đóng góp ngày công, tiền, hiến đất để làm đường, làm nhà văn hóa thôn như hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn Cây Quýt 2 hiến 200 m2, chị Tướng Thị Minh ở thôn Đá Bàn 1 hiến 600 m2 đất. Chỉ tính riêng năm 2014, Hội Phụ nữ xã Mỹ Bằng đã phối hợp với các đoàn thể vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân trong xã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động, bê tông hóa trên 127 km đường giao thông nông thôn.

Trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, hàng năm, Hội Phụ nữ xã đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho trên 300 lượt hội viên vay vốn. Nhiều hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng chè, trồng cây ăn quả… góp phần tăng thu nhập. Là hội viên vươn lên thoát nghèo trong năm 2014, chị Đặng Thị Ân, dân tộc Dao, thôn Đá Bàn 2 đã vay vốn để chăn nuôi trâu sinh sản, đến nay gia đình chị đã xây được nhà kiên cố, cuộc sống gia đình được nâng cao. Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, hội viên tại các chi hội thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi mỗi gia đình có việc hiếu, hỉ, ốm đau, giúp đỡ những gia đình chính sách, gặp khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bà Nịnh Thị Xuân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, ngoài việc thực hiện công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thời gian tới, Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được hội viên Hội phụ nữ xã Mỹ Bằng thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày một phát triển.

Bài, ảnh: Thúy Hằng

Tin cùng chuyên mục