Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TQĐT - Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Thực hiện nội dung chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm làm nội dung đột phá triển khai thực hiện trong năm 2017.

Coi trọng việc phòng ngừa 

Bám sát Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nội dung việc học tập và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2017 đã chỉ rõ, để chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả cần coi trọng biện pháp phòng ngừa là chính. Để phòng ngừa việc suy thoái được hiệu quả thì công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân là một trong những giải pháp hàng đầu. Chính vì vậy, việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2017 đã được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ theo hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung. Công tác quán triệt, học tập các nội dung của chuyên đề được đặc biệt coi trọng.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên tham quan mô hình trồng cây ăn quả
tại thôn 1B Thống Nhất, xã Yên Phú (Hàm Yên).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã mời các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những người có nhiều năm nghiên cứu tâm huyết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. Đồng thời, sao lưu nội dung truyền đạt của các giáo sư, tiến sỹ để phục vụ công tác học tập, quán triệt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nội dung được phân tích bằng những minh chứng cụ thể đã giúp các cán bộ, lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh, các đảng viên, nhân dân hiểu sâu sắc hơn về con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những phẩm chất đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, quan niệm của Người về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Qua đó, giúp lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận diện được những dấu hiệu suy thoái, nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái; tác hại nghiêm trọng của suy thoái và sự cần thiết phải đấu tranh loại bỏ nó. 

Để ngăn ngừa việc suy thoái thì công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt coi trọng và phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Qua đó, kịp thời phát hiện các dấu hiệu suy thoái, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Chi bộ thôn 1B Thống Nhất, xã Yên Phú (Hàm Yên) cho biết, chi bộ thôn luôn quan tâm và đặt công tác tự phê bình và phê bình lên hàng đầu trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, coi đó là biện pháp hữu hiệu để phòng, ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Để tránh buổi sinh hoạt diễn ra một cách hình thức, mỗi cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ đều phải chuẩn bị ý kiến trước để phát biểu, nêu lên những chính kiến của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, có nhận xét, đánh giá, giám sát chéo giữa các cán bộ, đảng viên để tìm hiểu xem nhiệm vụ được giao có hoàn thành không, không hoàn thành thì ở mức độ nào. Chi bộ đã đưa ra kiểm điểm xem nguyên nhân không hoàn thành do đâu, từ đó chi bộ cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp khắc phục. 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Hiện nay, tỉnh ta đã hoàn thành việc quán triệt, học tập nội dung chuyên đề 2017 ở cấp tỉnh, cấp huyện. Cấp cơ sở đang tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đã và đang lựa chọn các vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc vấn đề nổi cộm, hạn chế tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết có hiệu quả. Nhiều đảng bộ đã xây dựng được kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp làm nội dung đột phá trong năm 2017.

Đảng bộ huyện Na Hang, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang xây dựng kế hoạch hành động với nội dung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong lề lối của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức. Đảng bộ huyện Lâm Bình với nội dung đổi mới tác phong, lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc của từng cán bộ, đảng viên theo vị trí việc làm.  

Ông Trần Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ỷ La (TP Tuyên Quang) cho biết, Đảng bộ phường Ỷ La vừa hoàn thành việc quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2017 cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của phường. Phường đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm làm nội dung đột phá trong năm 2017 là: Tăng cường quản lý trật tự đô thị; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm này, Thường trực Đảng ủy phường đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức phường; thành lập đội tuyên truyền lưu động; ra thông báo tuyên truyền cho tất cả các hộ dân về chủ trương của thành phố, phường về công tác trật tự đô thị; xây dựng phiếu giao việc theo từng tuần cho từng cán bộ, trong đó có thời hạn hoàn thành; xây dựng các mô hình kinh tế mang lại nhiều lợi ích cho người dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn, xây dựng được các mô hình kinh tế có giá trị...

Các giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2017 chính là những giải pháp hữu hiệu để mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, đảng viên, nhân dân phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. 

Bài, ảnh: Ngọc Bích

Tin cùng chuyên mục