Làm theo Bác là nhiệm vụ xuyên suốt

TQĐT - Học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện gắn với chức trách nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Từ đầu năm đến nay, 69/69 chi bộ, đảng bộ cơ sở của Đảng bộ khối đã triển khai 230 hội nghị chuyên đề năm 2017, thu hút hơn 2.700 đảng viên và 10.400 quần chúng tham gia.

Đồng chí Trần Viết Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cho biết, thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo nghiêm túc việc quán triệt, xây dựng chương trình hành động, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ khối. Đảng bộ khối cũng xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 tập trung vào những nội dung như: Kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi bộ, đảng bộ cơ sở; tình hình thực hiện, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.


Cán bộ bộ phận “Một cửa” Cục Thuế tỉnh học tập và làm theo Bác Hồ, cải cách thủ tục hành chính,
tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

Học và làm theo Bác, đã có 69/69 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân, đưa nội dung học tập và làm theo vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các chương trình, kế hoạch năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đăng ký lựa chọn nội dung trọng tâm, việc làm thiết thực, cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống. Như ngành kiểm tra đảng gắn việc làm theo với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; ngành Thuế gắn với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế đến giao dịch…

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ngụy Thị Hảo, hiện Đảng bộ có 56 đảng viên và 13 quần chúng. Học tập và làm theo Bác, các chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng đã chủ động xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi tổ chức, cá nhân. Cán bộ kiểm sát luôn nêu cao tinh thần “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” xây dựng chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Trong chuyên môn, việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện đầy đủ, chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra được tiến hành ngay từ khi có tin báo tố giác tội phạm đến khi kết thúc điều tra…

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh là đơn vị thực hiện tốt việc làm theo lời Bác. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Trưởng Ban Tổ chức Cục Thuế tỉnh cho biết, Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể nghiên cứu, học tập những nội dung của Chỉ thị 05. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan xây dựng kế hoạch hành động và cam kết thực hiện kế hoạch đề ra. Ngành Thuế đang thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thuế, đơn giản hóa và kiểm soát thủ tục hành chính; chú trọng việc nộp thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử, ứng dụng quản lý thuế tập trung… Tính đến giữa tháng 8, tổng thu ngân sách trên địa bàn do cơ quan thuế trực tiếp thu là gần 887 tỷ đồng. 

Hiện tại, Đảng ủy khối đang tập trung chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tổ chức nghiêm túc đại hội chi bộ dưới cơ sở. Đến nay, đã có 69/190 chi bộ trong toàn Đảng bộ tổ chức thành công đại hội. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng bộ khối chỉ đạo các chi bộ dưới cơ sở gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ mới với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ.

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục