Lời Bác còn đây...

TQĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm việc tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; đồng thời yêu cầu thường xuyên và kiên quyết đấu tranh làm trong sạch bộ máy, loại bỏ những cán bộ không còn đủ phẩm chất. Di chúc trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Phải giữ gìn cho Đảng ta thật trong sạch”.

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Người đã nêu rõ quyết tâm đấu tranh chống những căn bệnh dễ mắc trong bộ máy Nhà nước. Người kịch liệt phê phán những khuyết điểm của cán bộ như làm trái, cậy thế, chia rẽ, kiêu ngạo, hách dịch, ăn hối lộ, hủ hóa...

Tháng 11-1946, trả lời trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I về những thành viên của Chính phủ không trong sạch, Bác nói: “Chính phủ đã hết sức làm gương, và nếu làm gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ. Đã trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết”. Theo Người: “Cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân”.

Năm 1950, vụ án tử hình Cục trưởng Cục quân nhu Trần Dụ Châu cho thấy thái độ nghiêm khắc của Bác đối với cán bộ tha hóa, biến chất, tham nhũng. Việc Người bác đơn xin ân giảm của Trần Dụ Châu đã xóa đi suy nghĩ trong nhiều người: Tội của quan vẫn được xử theo lễ còn tội của dân được xử theo luật . 

Thực hiện lời dặn trong Di chúc của Bác, Đảng ta đã không ngừng xây dựng, chỉnh đốn để đội ngũ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng cầm quyền và niềm mong mỏi của nhân dân. 

Tuy nhiên vẫn chưa hết những kẻ bất liêm, thậm chí ở tại ngay những cơ quan được giao trọng trách. Vì vậy, việc “thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ đó giữ địa vị nào, làm nghề gì” theo lời Bác đang đặt ra như một yêu cầu bức thiết. 

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nêu 27 biểu hiện cụ thể của những suy thoái như những tiêu chí đối chiếu để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự kiểm tra, tự đánh giá và từ đó đề ra cách sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng của từng cán bộ và cả tổ chức.

Năm 2017 đánh dấu nhiều việc làm quyết liệt của Đảng để xây dựng tổ chức, làm trong sạch đội ngũ, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Tháng 4, Bộ Chính trị có kết luận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ theo quy trình 5 bước. Đây là biện pháp quan trọng nhằm khắc phục những lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm cán bộ, vốn gây ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua. Tháng 6, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng. Tháng 10, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân... Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Ngay sau Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen...

Mới đây nhất, giữa tháng 11 năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, nêu rõ mức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ đối với từng vi phạm cụ thể. 

Cũng trong năm 2017, nhiều đại án được đưa ra xét xử, nhiều cán bộ, đảng viên giữ trọng trách bị cách chức, đình chỉ sinh hoạt Đảng, thậm chí bị tạm giam, truy tố... cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta đang vô cùng quyết liệt.

Tự hào có Bác từ những năm đầu cách mạng tháng Tám và cả trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã và đang phát huy truyền thống nhân hậu thủy chung, một lòng với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Năm 2018 đã đến với bao ước vọng và quyết tâm mới. Những lời Bác căn dặn vẫn còn đây, để người Tuyên Quang thể hiện thành việc làm theo Bác, để đất thiêng Tuyên Quang ngày thêm tỏa sáng.

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục