Lưỡng Vượng học và làm theo Bác Hồ trong việc huy động sức mạnh nhân dân

TQĐT - Đồng chí Trần Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy xã Lưỡng Vượng cho biết: Thực hiện việc học tập và làm theo Bác Hồ, Đảng bộ xã phát động phong trào thi đua từng năm gắn với chủ đề cụ thể.

Bà Hoàng Thị Giang, thôn Song Lĩnh, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang)
truyền dạy nghề may trang phục Cao Lan cho thế hệ trẻ trong thôn.

Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã có chuyển biến về nhận thức, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác; tích cực thực hiện các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, các phong trào này đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Nhờ đó, đến nay, xã đã hoàn thành 24 km đường bê tông với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 4 tỷ đồng, trên 9.000 ngày công, hiến trên 100 m2 đất, tháo dỡ 40 m tường bao, bờ rào để mở rộng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân đóng góp trên 1,3 tỷ đồng xây dựng mới 6 nhà văn hóa, sửa chữa, nâng cấp 8 nhà văn hóa thôn bản. Trong xây dựng nông thôn mới, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó thôn Song Lĩnh, thôn Chè 6 có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động được nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Thôn Song Lĩnh có gần 70 hộ gia đình với 290 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cao Lan sinh sống. Khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bí thư chi bộ và trưởng thôn cùng các đoàn thể đã đi tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm để cùng tham gia xây dựng nông thôn mới và được bắt đầu từ phong trào làm đường giao thông nông thôn. Nhờ có sự tuyên truyền, vận động tích cực mà nhiều hộ dân trong thôn đã hiểu và tự nguyện hiến đất để làm đường. Tiêu biểu là hộ gia đình ông Hoàng Văn Thư đã tình nguyện ủng hộ 170 m2 đất vườn để mở đường; ông Hoàng Tiến Đồng đã hiến 240 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Bà Hoàng Thị Giang, Bí thư Chi bộ thôn Song Lĩnh cho biết: Học tập và làm theo Bác, bà con thôn Song Lĩnh quyết tâm xây dựng cuộc sống mới với cơ sở vật chất tốt hơn, kinh tế phát triển. Đến cuối năm 2014, khi xã có kế hoạch xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, chi bộ và các đoàn thể thôn Song Lĩnh lại đi từng hộ gia đình vận động bà con ủng hộ tiền, vật liệu, công lao động làm nhà văn hóa. Ý thức được việc đóng góp xây dựng nhà văn hóa là nhu cầu thiết thực của chính người dân, bà con đã tự nguyện ủng hộ 204 triệu đồng và 160 ngày công lao động san ủi mặt bằng, vận chuyển cát sỏi để xây dựng công trình. Hiện nay, nhà văn hóa thôn Song Lĩnh được hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng, bà con còn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. 5 năm qua, thôn đã xóa hết được 27 hộ nghèo. Hai năm gần đây, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” bảo tồn giữ gìn nét văn hóa truyền thống của địa phương, Chi hội Phụ nữ thôn đã vận động chị em may được 27 bộ trang phục truyền thống của đồng bào Cao Lan, thành lập Câu lạc bộ hát Sình ca góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, Lưỡng Vượng tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, với quyết tâm hoàn thành những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.                   

Bài, ảnh: Mỹ An

Tin cùng chuyên mục