Những việc làm ý nghĩa theo tấm gương Bác Hồ

TQĐT - 48 mùa xuân đã qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa nhưng những lời căn dặn, chỉ bảo của Người về đạo đức, lối sống, tư tưởng văn hóa, tác phong nghề nghiệp… vẫn vẹn nguyên giá trị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã và đang được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều việc làm tốt. Những thành tựu trên tất cả lĩnh vực trong thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho thấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã và mãi là nền tảng tinh thần vững chắc trong xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng văn hóa con người.

Vườn hoa việc tốt


Đoàn đại biểu điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
của tỉnh ta báo công dâng Bác ở Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Suốt cuộc đời, Người đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Bác quan niệm đạo đức là nền tảng, sức mạnh, nhân cách của người cán bộ, đảng viên. Người coi đó là cái gốc của cây, ngọn, nguồn của sông nước. Bác yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phấn đấu thực hiện thật tốt đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi lẽ, những đức tính này vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh triển khai học tập tích cực. Trong 5 năm qua, hàng nghìn tấm gương người tốt, việc tốt xuất hiện ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Những việc làm nhỏ bé, thiết thực, ý nghĩa như: Học sinh nhặt được của rơi trả lại cho người mất; thi đua thực hành tiết kiệm theo Bác bằng việc xây dựng “Hũ gạo tình thương”, “Ống tre tiết kiệm”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, tiết kiệm bằng tiền mặt hàng tháng, tổ chức lao động, nuôi lợn, khoán ruộng… của các cấp Hội phụ nữ đã giúp cho hàng ngàn phụ nữ thoát nghèo.

Việc xây dựng các công trình, phần việc thanh niên hướng đến các hoạt động vì cộng đồng, xã hội của Tỉnh đoàn đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức trách nhiệm cho ĐVTN. Hay việc đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu trong giải quyết mọi công việc đã giúp cho Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Sơn tạo dựng được niềm tin trong nhân dân, huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương... Những việc làm bé nhỏ đó đã cho thấy, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã từng bước đi vào cuộc sống, tác động sâu sắc, làm thay đổi mạnh mẽ trong ý thức và hành động của đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi quan trọng trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Nhân lên sức mạnh toàn dân tộc


Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Phổ Hiền (TP Tuyên Quang) phát cháo từ thiện
cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Trên cơ sở kế thừa Chỉ thị 03, ngày 15-5-2016 Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị đã bổ sung thêm một số nội dung nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03. Chỉ thị 05 nhấn mạnh, phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Chỉ thị đã xác định, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Theo đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, Đảng có vững mạnh thì đất nước mới phồn vinh. Bởi vậy, muốn cho Đảng trong sạch, vững mạnh, việc học tập và làm theo Bác trong công tác xây dựng Đảng cần phải được thực hiện toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng. Thời gian tới huyện Yên Sơn lựa chọn nội dung: Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị là nội dung đột phá. Qua đó, góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong toàn Đảng bộ.

Thời gian tới, để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị 05 với nhiều hình thức đa dạng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức học tập và làm theo Bác theo phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Các cấp ủy Đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt định kỳ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết dứt điểm các vấn đề khó, nổi cộm ở từng địa phương, đơn vị, cơ quan; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết, không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Năm mới đã tới với niềm tin vững chắc, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân sẽ nhân lên sức mạnh của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục