“Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”

TQĐT - Thấm nhuần lời dạy của Bác, đối với người cán bộ Tòa án phải nêu cao tiêu chí “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, những năm qua, TAND tỉnh luôn coi đây là kim chỉ nam để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ TAND tỉnh xây dựng nội dung học tập Bác với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp”. Đảng bộ TAND tỉnh xây dựng chuẩn mực đạo đức với phương châm: “Đảm bảo ngắn gọn, trách nhiệm cụ thể, phù hợp thực tế, theo đúng nhiệm vụ chính trị, làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá cán bộ hàng năm”. Việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng đã được Đảng bộ gắn chặt với việc thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị cơ quan. Từ đó mỗi cá nhân liên hệ thực tiễn soi vào bản thân nghiên cứu học tập và đăng ký việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. 


TAND tỉnh và TAND huyện Sơn Dương nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Lê Quang Bích, Chánh án TAND tỉnh cho biết, để có một bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật trong xét xử các vụ án hình sự, một quyết định khách quan, công bằng, bảo đảm căn cứ pháp luật trong các vụ án dân sự cũng như các loại vụ án khác, những thẩm phán đã nêu cao tinh thần học Bác, không ngại khó, ngại khổ, ngày đêm nghiên cứu hồ sơ tài liệu các vụ án hình sự. Nhiều người đã tích cực trực tiếp xuống các địa phương để tìm hiểu tập tục, gặp gỡ, trao đổi với cán bộ địa phương, già làng, trưởng bản, thân tộc các đương sự để tiến hành hòa giải...

Năm 2017, công tác giải quyết, xét xử các vụ án của TAND tỉnh đều vượt chỉ tiêu thi đua của TAND tối cao đề ra, chất lượng xét xử các vụ án được nâng cao, không có vụ việc bị cấp phúc thẩm, Giám đốc thẩm của TAND cấp tối cao xử, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán. Các vụ, việc đều được thụ lý đúng thời gian, đảm bảo đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Hoạt động xét xử của tòa án đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tòa án, được nhân dân đồng tình ủng hộ. TAND tỉnh giải quyết các vụ án đạt tỷ lệ 99% (vượt chỉ tiêu thi đua của TAND tối cao đề ra), trong đó giải quyết án hình sự đạt 100%. 

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh là một trong những chi bộ đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 05. Chi bộ đã thực hiện nghiêm việc lấy kết quả tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong các nội dung đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 đối với mỗi đảng viên, làm cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hàng năm. Thời gian qua, Phòng luôn kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, tham mưu cho lãnh đạo tòa án thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Phần lớn các công chức, cán bộ được điều chuyển, luân chuyển đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, tính sáng tạo, sở trường trong công tác, góp phần quan trọng vào thắng lợi các nhiệm vụ của TAND tỉnh.

Thẩm phán Hồ Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng là một trong những cá nhân điển hình của Đảng bộ TAND tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với trách nhiệm là đảng viên ông Sơn gương mẫu thực hiện đúng yêu cầu của Đảng ủy cấp trên trong triển khai thực Chỉ thị 05, nghiêm túc kiểm điểm trước Chi bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên gắn với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Với vai trò là lãnh đạo phòng ông Sơn đã làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Tòa án trong công tác xây dựng ngành, tổ chức bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Trong 2 năm 2016 - 2017, ông Sơn đã làm chủ tọa xét xử 44 vụ án, không có vụ án bị kháng nghị theo thủ tục.

Nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thẩm phán Nguyễn Thanh Hương, Chánh tòa Hành chính cho biết, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, cán bộ, đảng viên trong chi bộ Tòa Hành chính đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), cam kết bằng văn bản với chi bộ về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó đã tác động rất lớn đến phong trào tự học, tự rèn luyện trong mỗi cán bộ, công chức, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, từ đó chất lượng xét xử các vụ án được nâng cao góp phần chung vào thành tích tập thể.

Năm 2016, TAND tỉnh được TAND tối cao công nhận tập thể lao động xuất sắc. Năm 2017, TAND tỉnh và TAND huyện Sơn Dương được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Qua đợt sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của tỉnh, Đảng bộ TAND tỉnh là một trong những tập thể tiêu biểu được biểu dương khen thưởng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.            

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục