Tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác Hồ

TQĐT - Trên cơ sở nội dung đột phá được Tỉnh ủy xác định năm 2018 là Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã bám sát và xây dựng nội dung đột phá của đơn vị. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện gắn với khắc phục hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Cán bộ xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật,
không vi phạm tệ nạn xã hội theo nội dung đột phá của Đảng bộ xã.

Gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Bám sát các hướng dẫn, nội dung đột phá của cấp ủy cấp trên và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng ở cơ sở đã xác định nội dung đột phá trên nhiều lĩnh vực, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cụ thể hóa nội dung đột phá của cấp ủy cấp trên để thực hiện như: Xây dựng phong cách, tác phong làm việc khoa học, trọng dân, gần dân của người đứng đầu; quản lý tốt cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu trong thực hiện và vận động nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến đất đai; tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai, lâm sản; không để xảy ra điểm nóng về phá rừng; thực hiện các đề tài, dự án nông, lâm nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch; tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng quy định...

Năm 2018, Đảng bộ Công an thành phố Tuyên Quang xác định nội dung đột phá làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong công việc, nói đi đôi với làm”.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Chung, Trưởng Công an thành phố Tuyên Quang, muốn giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, chiến sỹ thì trước hết người lãnh đạo, chỉ huy các đội, phòng nghiệp vụ phải nêu gương trước. Xác định như vậy nên Đảng bộ đã chọn nội dung này là nội dung đột phá năm 2018 trong học và làm theo Bác.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo việc công khai số điện thoại của lãnh đạo Công an thành phố đến từng tổ dân phố; phát phiếu lấy ý kiến nhân dân hàng ngày ở bộ phận tiếp công dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy giao trách nhiệm, chỉ tiêu giải quyết, điều tra các vụ việc đối với các đội nghiệp vụ gắn trách nhiệm với chỉ huy các đội; duy trì nhật ký công tác hàng ngày, tuần đối với từng cán bộ, chiến sỹ và lãnh đạo đơn vị.

Thực hiện nội dung đột phá này đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát chỉ đạo của các chỉ huy đội, lãnh đạo Công an thành phố đối với từng chuyên án, vụ việc. Bởi vậy mà trong 6 tháng đầu năm nay, Công an thành phố đã có 11 lượt tập thể, 85 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND thành phố khen nóng về thành tích trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Huyện Chiêm Hóa là địa phương có cách làm nghiêm túc, sát sao trong việc hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở lựa chọn, xác định nội dung đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Ma Phúc Hà, Bí thư Huyện ủy cho biết, các chi bộ, đảng bộ xác định nội dung và được Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định, duyệt và cho ý kiến. Đối với những đơn vị xác định nội dung đột phá chưa sát, chưa đúng trọng tâm, còn chung chung, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo phải xác định lại, tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm trước, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. 

Chi bộ Nông nghiệp và PTNT huyện Chiêm Hóa ban đầu xác định nội dung đột phá là xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; tham mưu và tổ chức tốt các kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, nhưng khi được hướng dẫn xác định lại, chi bộ đã lựa chọn nội dung đột phá là tham mưu cho UBND huyện thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp; thực hiện các đề tài, dự án đúng kế hoạch, tiến độ; làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Việc xác định nội dung đột phá của Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa là một điển hình gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của chi bộ. Đơn vị đã xác định nội dung đột phá là không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật. Theo đồng chí Phương Văn Đông, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, những năm trước, trên địa bàn huyện còn xảy ra một số điểm nóng về khai thác lâm sản trái phép, tình trạng lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích.

Năm 2018, chi bộ xác định phải khắc phục ngay tình trạng này. Trước hết là tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu chi bộ, kiện toàn lại trưởng và cán bộ kiểm lâm ở các chốt, trạm. Đặc biệt là phân công những người đứng đầu chi bộ phụ trách những điểm nóng về khai thác lâm sản, bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không có vụ việc phức tạp, không có điểm nóng về quản lý, bảo vệ rừng.

Vừa làm vừa coi trọng kiểm tra, giám sát

Bên cạnh việc các tổ chức cơ sở đảng chủ động xác định nội dung đột phá, các cấp ủy cấp trên đã coi trọng công tác khảo sát, giám sát việc xác định nội dung đột phá học và làm theo Bác. Nhiều huyện, thành phố đã tổ chức khảo sát, đánh giá về việc lựa chọn, triển khai nội dung đột phá của tổ chức đảng cấp dưới như: Thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, Chiêm Hóa. Các huyện còn lại đang xây dựng kế hoạch để giám sát, khảo sát về việc xác định nội dung đột phá của các cơ quan, đơn vị. Qua khảo sát, đánh giá của Ban Tuyên giáo một số huyện, thành phố, các chi bộ, đảng bộ cơ sở xác định đúng trọng tâm và yêu cầu của cấp trên.

Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đến nay, Thành ủy Tuyên Quang luôn coi trọng công tác hướng dẫn, giám sát việc lựa chọn và thực hiện các nội dung đột phá của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Trần Thị Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, Ban Tuyên giáo thành ủy vừa tiến hành khảo sát việc lựa chọn và tổ chức thực hiện nội dung đột phá theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở hầu hết các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Qua khảo sát, Ban có báo cáo, đánh giá và đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục có chỉ đạo đối với các tổ chức đảng cơ sở trong việc thực hiện nội dung đột phá theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Xác định đúng trọng tâm và tổ chức thực hiện có trách nhiệm, đến nơi đến chốn sẽ tạo ra những đột phá trong học tập và làm theo Bác. Song, cần có sự giám sát thường xuyên của cấp ủy để việc lựa chọn, thực hiện nội dung đột phá thực sự mang lại hiệu quả, không mang tính hình thức.

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục