Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị: Sức lan tỏa mạnh mẽ ở thành phố Tuyên Quang

TQĐT - Trong 4 năm qua, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị của thành phố Tuyên Quang đã thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Cán bộ ở bộ phận một cửa phường Minh Xuân
(TP Tuyên Quang) hướng dẫn nhân dân làm thủ tục.

Thành ủy, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường  đã tổ chức rà soát các chuẩn mực đạo đức được xây dựng trước đây, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế, bảo đảm ngắn gọn, phù hợp, dễ nhớ, dễ kiểm tra, thực hiện. Đồng thời, Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các xã, phường và các cơ quan, đơn vị yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký từ 1, 2 việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác; các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục lựa chọn và giải quyết từ 1-2 vấn đề bức xúc và nổi cộm hoặc còn yếu kém gắn với khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.  Kết quả 4 năm qua, 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký từ 1 đến 2 việc làm cụ thể. Đảng bộ có trên 2.000 lượt tập thể đăng ký việc làm theo, trên 10.349 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký  việc làm theo tấm gương Bác; có trên 50.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Cùng với đó, Thành ủy phân công các đồng chí ủy viên phụ trách địa bàn thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; lựa chọn đăng ký việc để tập trung chỉ đạo giải quyết. Điển hình Đảng bộ Công an thành phố xác định “Chỉnh đốn lễ tiết, tác phong, quy trình công tác của cán bộ, chiến sỹ công an thành phố Tuyên Quang vì nhân dân phục vụ”; Đảng bộ xã Tràng Đà với nội dung “Nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới”…

Tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác là Hội Cựu chiến binh thành phố đã xây dựng chuẩn mực của Hội sát với yêu cầu hoạt động. Đồng chí Đỗ Mạnh Châm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố cho biết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang đã xác định cần phải khắc phục tính nể nang, né tránh của cán bộ chủ chốt các cấp Hội và chọn 2 việc chỉ đạo thực hiện trong Hội là tăng cường kiểm tra, giám sát kiện toàn các chi hội yếu kém, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cán bộ Hội đáp ứng nhiệm vụ công tác Hội. Nhờ vậy, Hội đã làm được nhiều việc thiết thực như tham gia quản lý đô thị, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn 5 phường, xã. Từ  năm 2012 - 2014  các cấp Hội đã giúp đỡ hội viên xóa được 14 nhà tạm, nhà dột nát, xóa 94/94 hộ hội viên nghèo, đến nay, cả 13 xã, phường không có hộ hội viên nghèo. 

Với cách làm hiệu quả, sát thực tế trong việc học tập và làm theo lời Bác đã giúp phường Minh Xuân đạt nhiều thành công - Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân Trịnh Quỳnh Tiến khẳng định. Ông dẫn chứng, kết quả thu ngân sách hàng năm trên địa bàn đạt 110%; tỷ lệ công trình xây dựng có phép, đúng phép đạt 100%. Thành công nhất là công tác giải phóng mặt bằng, các đảng viên gương mẫu chấp hành, nhân dân đồng thuận ủng hộ nên không phát sinh điểm nóng, không phải tổ chức cưỡng chế. Các tổ dân phố đã đóng góp trên 600 triệu đồng để trang trí đường phố; xây dựng 17 tuyến đường giao thông, 15 tuyến mương thoát nước.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng đến cả những công nhân trực tiếp lao động như chị Nguyễn Thị Hải, công nhân Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang. Công việc hàng ngày của chị là thu gom rác thải sinh hoạt tại các tổ 20, 30, 32 phường Tân Quang, địa bàn trung tâm của thành phố. Học tập Bác, chị luôn tận tụy, hết lòng với công việc, dù trời mưa hay trời nắng chị Hải đều phân, tách toàn bộ nilon ra khỏi rác. Chị còn luôn gần gũi với bà con nơi chị trực tiếp thu gom rác, tiếp thu ý kiến của nhân dân đồng thời nhắc nhở người dân để rác đúng nơi quy định. Việc làm này của chị Hải dần dần đã thay đổi thói quen của các hộ dân ở tổ dân phố. Nhiều năm liên tục, chị Hải là tấm gương điển hình của đơn vị, thành phố trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị... của thành phố xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố vững mạnh.                     

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục