Công an Tuyên Quang học tập và làm theo Bác

TQĐT - Sau hơn 3 năm triển khai việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí ...

Cuốn Di chúc Bác Hồ chép tay

TQĐT - Sau giải phóng miền Nam (4-1975), bên cạnh việc củng cố lực lượng, đơn vị chúng tôi phân công cán bộ xuống từng nhà dân trong phố huyện ở Gò ...

Nà Mạ xây dựng cuộc sống ấm no

TQĐT - Chi bộ thôn Nà Mạ, xã Thanh Tương (Nà Hang) hiện có 10 đảng viên. Học tập và làm theo Bác, Chi bộ luôn xác định công tác tuyên truyền giáo dục ...

Tuyên Quang làm theo lời Bác

TQĐT - Bác Hồ kính yêu đã đi xa, Di chúc Bác để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư ...

Tin xem nhiều

Na Hang: Mỗi tổ chức, cá nhân làm một việc tốt

TQĐT - Với phương châm “Mỗi ngày, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân làm một việc tốt, học tập và làm theo tấm gương của Bác”, sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, huyện Na Hang đã xuất hiện những cách làm hay, điển hình tiên tiến từ cơ sở.

Yên Sơn nêu cao vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên

TQĐT - Yên Sơn là địa phương có cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ công tác quán triệt, học tập đến công tác biểu dương các điển ...

Chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05 ở thành phố Tuyên Quang

TQĐT - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Tuyên Quang đã xác định và lựa chọn được những nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng ...