Tiếng việt | English

Chủ trương hợp lòng dân

- Năm 2011, từ xuất phát điểm chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chỉ đạt 2,8 ...

Tin xem nhiều

Công bố các quyết định về công tác cán bộ

- Ngày 16-9, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông- Vận tải, UBND tỉnh đã công bố các quyết định bổ nhiệm quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền ...