Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

TQĐT - Là cầu nối hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa các tỉnh bạn Lào và Tuyên Quang, hoạt ...

Đảm bảo hậu cần phục vụ kháng chiến

TQĐT - Đi đôi với đẩy mạnh công tác quân sự, công tác hậu cần phục vụ kháng chiến, người dân trong tỉnh đã hưởng ứng sôi nổi phong trào thi đua nâng ...

Tin xem nhiều