Đà Nẵng thông qua chính sách hỗ trợ cán bộ tự nguyện thôi việc

Với tỷ lệ biểu quyết 91,67%, HĐND thành phố Đà Nẵng chiều 12/7 đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ, cán bộ lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc.

Chiều 12/7, Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bế mạc sau 3 ngày làm việc. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 28 Nghị quyết. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc. Kết quả biểu quyết có 44/48 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 91,67%.


Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đọc Tờ trình về hỗ trợ,
khuyến khích cán bộ lãnh đạo tự nguyện nghỉ việc

Theo Nghị quyết này, đối tượng áp dụng là cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Ngoài hưởng chế độ trợ cấp theo quy định hiện hành, khi cán bộ (tuổi đời trên 55 tuổi đối với nam hoặc trên 50 tuổi đối với nữ) tự nguyện nghỉ công tác sẽ được hỗ trợ thêm một khoản kinh phí từ ngân sách nhà nước (đối với cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp) và nguồn thu hợp pháp của đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên).

Các chức danh khác nhau có mức hỗ trợ khác nhau. Mức cao nhất có thể đến 200 triệu đồng đối với cán bộ có mức phụ cấp 1,05; Mức thấp nhất là 100 triệu đồng.

Theo kết quả khảo sát những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, khối các ban Đảng và đoàn thể có 69 người; khối chính quyền là 178 người; các đơn vị sự nghiệp 69 người./.

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục