Ông Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên

"Điện Biên cần chủ động hơn nữa trong công tác rà soát quy hoạch cán bộ; tăng cường tính chủ động trong tinh giản biên chế"

Sáng 11/3, tại tỉnh Điện Biên, Ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Nội dung buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, kết quả quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn khẳng định, năm 2017, Điện Biên tiếp tục làm tốt công tác công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đảm bảo quốc phòng – an ninh và đối ngoại.

Tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với các tỉnh phía Bắc, nước CHDCND Lào; mở rộng, duy trì quan hệ hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Năm 2017, Điện Biên cũng đã phát triển đảng viên ở 20 thôn, bản trước đây chưa có đảng viên, giảm 123 thôn, bản phải sinh hoạt ghép, giải thể 104 chi bộ không đủ điều kiện theo hướng dẫn.

Đối với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, từ năm 2018, sẽ thí điểm sát nhập văn phòng cấp ủy và văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các địa phương còn lại từ năm 2019; thực hiện hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành một văn phòng chung. Việc này sẽ hoàn thành trong năm 2019 nhằm thực hiện mục tiêu tiếp tục giảm từ 10 đến 12% tổng biên chế cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; khoảng 19% số lượng cấp phó sở, ngành và đơn vị trực thuộc…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên đối với một tỉnh nhiều đặc thù như Điện Biên, cần chủ động hơn nữa trong công tác rà soát quy hoạch cán bộ; tìm ra cơ hội, tiềm năng khác biệt để đầu tư phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý tỉnh Điện Biên trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường tính chủ động trong tinh giản biên chế, quan tâm hơn nữa tới công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, 19, áp dụng vào thực tế một cách nhuần nhuyễn, có hiệu quả./.

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục