Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp

 Ngày 8-1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các sở TN và MT trong cả nước.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ảnh: TRẦN HẢI

Theo báo cáo, năm 2018, ngành TN và MT tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách; hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống nước thải tập trung; kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Toàn ngành tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, trong đó ưu tiên đầu tư cho tăng cường năng lực nghiên cứu biển; đánh giá tiềm năng, giá trị các tài nguyên biển quan trọng ở một số vùng trọng điểm…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu thảo luận về các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành TN và MT hiện nay với tinh thần nói thẳng, nói thật, "không sợ mất lòng" để tìm giải pháp thực hiện thời gian tới…

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Bộ TN và MT trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường (BVMT); kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế. Thủ tướng cũng chỉ ra một số vấn đề tồn tại của ngành TN và MT như: tình trạng quản lý, khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn lãng phí tại nhiều địa phương; các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu chưa được triển khai đồng bộ; một số cán bộ chưa gương mẫu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…

Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Bộ TN và MT cần tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách pháp luật về BVMT để giảm tình trạng "xin - cho", có chế tài xử lý nghiêm vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện các quy chuẩn về môi trường tiệm cận với quy chuẩn, tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực, để thiết lập hàng rào kỹ thuật BVMT. Bộ TN và MT sớm ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố để theo dõi và đánh giá hằng năm; hoàn thiện chính sách sử dụng đất, tránh thất thoát, lãng phí. Ðồng thời, ngành TN và MT cần khẩn trương xây dựng và hoàn thành bốn quy hoạch về: sử dụng đất đai; không gian biển quốc gia; tài nguyên nước quốc gia và môi trường quốc gia. Ðẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên biển và hải đảo, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TN và MT cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17-9-2018 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; tăng cường năng lực dự báo thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TN và MT thông qua cải cách hành chính, áp dụng công nghệ… Phấn đấu để Bộ TN và MT trở thành ngọn cờ đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử và đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm...

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ TN và MT trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Bộ TN và MT.

* Chiều 8-1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có: đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH); đại diện lãnh đạo một số ủy ban của QH, nhiều bộ, ban, ngành ở T.Ư và địa phương.

Theo báo cáo, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp và toàn ngành tư pháp tiếp tục đổi mới, theo đúng phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" của Chính phủ, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của Ðảng, QH, Chính phủ và các địa phương. Bộ Tư pháp đã hoàn thành 190/223 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn; quyết liệt chỉ đạo cắt giảm những điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, với tỷ lệ cắt giảm 52,13%. Kết quả công tác cũng được ghi nhận, đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực: xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật... Việc họp báo, ban hành thông cáo báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của ngành, các vấn đề được dư luận quan tâm được thực hiện kịp thời, đầy đủ, minh bạch và thường xuyên.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập mà ngành tư pháp cần khắc phục; đồng thời, giao nhiệm vụ cho ngành trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Thủ tướng nêu rõ: Với chức năng, vai trò, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp cần xác định tập trung thực hiện tốt nhất nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện thể chế, coi đây là một trong những đột phá chiến lược. Bộ Tư pháp cần phải là "nhạc trưởng", là cơ quan gác cửa trong việc bảo đảm tính thống nhất, tính hợp pháp, tính hợp lý và khả thi của hệ thống pháp luật. Cần coi đây là cơ quan giữ vai trò "gác gôn" của Chính phủ trước những vấn đề pháp lý quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc. Thời gian tới, ngành tư pháp cần triển khai cụ thể, bài bản các nghị quyết của Ðảng; nghị quyết của QH; Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP năm 2019 và các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ðề cập cụ thể những nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Tư pháp làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp Chính phủ nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế, đáp ứng các mục tiêu: tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để phát triển đất nước; tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, công tác cải cách tư pháp và xây dựng pháp luật theo tinh thần của Nghị quyết 48, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị tạo những kết quả cải cách thật sự, đồng bộ giữa cải cách tư pháp, cải cách kinh tế và trong các lĩnh vực khác. Bộ Tư pháp cần đôn đốc và chủ trì hướng dẫn một số công việc trong quá trình chuẩn bị xây dựng pháp luật bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình, chất lượng và hiệu quả. Gương mẫu trình các dự án luật đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng các dự án luật được giao chủ trì soạn thảo, nhất là các dự án luật quan trọng. Bộ Tư pháp và ngành cần chú trọng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hợp pháp, hợp lý của hệ thống pháp luật; kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý việc ban hành các văn bản trái pháp luật theo quy định, để loại bỏ khỏi hệ thống các loại văn bản này. Thủ tướng cũng đề nghị, Bộ Tư pháp làm tốt hơn, đạt hiệu quả công tác thi hành pháp luật, qua nhiều hình thức, giải pháp khác nhau để định hướng dư luận nhân dân, để người dân tăng cường nhận thức và đồng thuận. Tiếp tục rà soát, tạo sự quyết liệt hơn nữa trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; thực hiện tốt phương châm tư pháp hướng về cơ sở, tư pháp vì dân, gần dân, phục vụ dân. Cần coi trọng công tác xây dựng Ðảng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ...

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Bộ Tư pháp chú trọng triển khai hiệu quả Nghị quyết của QH về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2019. Bên cạnh đó, giúp Chính phủ tổ chức tổng kết Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; từng bước nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật sau năm 2020; đánh giá 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết của QH mới ban hành; theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết...

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục