Tiếng việt | English

Chào năm mới 2016 - Những ngày tiếp nối

Thời gian của con người là sự tiếp nối 3 chiều: quá khứ, hiện tại, tương lai. Hài lòng với quá khứ là bảo thủ. Sống trong hiện tại là nhu cầu tự ...

Tin xem nhiều