Hoạt động đối ngoại nổi bật tháng 2

Bảo vệ Hồ sơ nhân quyền; trao đổi đoàn cấp cao với Trung Quốc; họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia; tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt ...

Tin xem nhiều