Đồng bào dân tộc Dao ở Chiêm Hóa

TQĐT - Huyện Chiêm Hóa hiện có gần 3.500 hộ đồng bào dân tộc Dao sinh sống ở tất các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng với các dân tộc anh em ...

Chiêm Hóa xây dựng cánh đồng lớn

TQĐT - Huyện Chiêm Hóa hiện đang thực hiện quy hoạch đồng ruộng, xây dựng đường nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, dồn điền thành những cánh đồng lớn ...

Tin xem nhiều

Đảng bộ Chiêm Hóa lãnh đạo phát triển nông nghiệp hàng hóa

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025, Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo các địa phương lựa chọn được những cây trồng, vật nuôi chủ lực, có ưu thế ...

Đẩy mạnh xã hội hóa phương tiện tránh thai

TQĐT - Thời gian qua, huyện Chiêm Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa ...

“Hạt giống đỏ” nơi rẻo cao

TQĐT - Những đảng viên trẻ người Mông được ví như “hạt giống đỏ” ở huyện miền núi Chiêm Hóa. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, gương mẫu trong việc làng, việc nước, họ đã có được niềm tin của nhân dân, chung sức đồng lòng xây dựng cuộc sống ...