Chiêm Hóa tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

TQĐT - Ngày 8-8, Huyện ủy Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ma Thế Hồng và các đại biểu dự hội nghị.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở ở huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược công tác cán bộ. Hiện nay, Chiêm Hóa có 195 cán bộ công chức cấp huyện, trong đó có trình độ trên đại học chiếm 6,2%, trình độ đại học, cao đẳng chiếm 89,7%, cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 60%; tổng số cán bộ công chức cấp xã 568 người, trong đó trên 62% cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng; 100% cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp huyện, cán bộ chủ chốt và trưởng các đoàn thể cấp xã được bồi dưỡng theo chức danh, tập huấn nghiệp vụ, kiến thức hàng năm. Tuy nhiên, cơ cấu cán bộ vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu; việc bố trí cán bộ trong một số trường hợp vẫn còn nặng nề về cơ cấu, bị động; một số ít cán bộ tuy có trình độ chuyên môn nhưng yếu về năng lực thực thi nhiệm vụ, chưa thực sự tận tâm, tận tụy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng nhấn mạnh: Huyện cần tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiệu hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, theo đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Huyện thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ công chức; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị từng cán bộ công chức, viên chức cần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tận tâm với công việc, gắn bó với nhân dân, có trách nhiệm với công việc được giao, đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục