Đại biểu Hứa Thị Hà góp ý kiến vào Luật Giáo dục

TQĐT - Chiều 11-6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Đại biểu Hứa Thị Hà có bài phát biểu đóng góp ý kiến vào một số nội dụng của Dự án Luật này.

Đại biểu Hứa Thị Hà 

Đại biểu cho rằng, trong dự thảo luật sửa đổi, tại khoản 3 điều 89 có quy định về việc học sinh, sinh viên sư phạm được vay tín dụng sư phạm để đóng học phí và chi trả sinh hoạt phí trong toàn khóa học và sau khi tốt nghiệp, nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định sẽ không phải trả khoản vay tín dụng sư phạm.

Về vấn đề này, theo như trong tờ trình của Chính phủ lý giải thì số sinh viên sư phạm trên cả nước ra trường chưa có việc làm, hoặc làm không đúng ngành sư phạm còn nhiều, có tình trạng đi làm trái ngành, nghề gây lãng phí rất lớn nguồn nhân lực. Vì vậy, dự thảo không quy định miễn học phí đối với học sinh, sinh viên sư phạm mà thay bằng chính sách vay tín dụng.

Hiện nay, có một lượng lớn học sinh, sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng không có cơ hội được tuyển dụng vào ngành giáo dục chứ không phải họ không có nguyện vọng. Vì vậy, cần tổ chức tốt công tác quy hoạch các cơ sở đào tạo sư phạm và nhân lực ngành giáo dục, làm căn cứ để đầu tư đúng và đủ, việc thay đổi chính sách như vậy chưa giải quyết gốc của vấn đề.

Ngoài ra việc thay đổi chính sách này có thể đẩy áp lực trong tuyển dụng vào ngành giáo dục và làm nảy sinh tiêu cực, vì việc tuyển dụng còn quyết định đến vấn đề có phải hoàn trả khoản vay tín dụng sư phạm hay không. Hơn nữa, việc thay đổi này có thể làm giảm sức hấp dẫn, khó thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục trong thời gian tới.

Cũng liên quan đến vấn đề giáo viên, trong Điều 77 quy định trình độ chuẩn của nhà giáo. Cụ thể, tại điểm b, khoản 1 quy định, có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở. Như vậy, người có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc ngành sư phạm sau khoảng 2 tháng là có thể có được chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để đủ tiêu chuẩn giảng dạy ở cấp trung học cơ sở.

Đại biểu Hà cho rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng quy hoạch nhân lực ngành giáo dục. Hơn nữa, theo quan điểm giáo dục mới trong dự thảo ở khoản 1 điều 26 quy định Giáo dục phổ thông được chia thành giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp trung học phổ thông.

Như vậy, cấp trung học cơ sở là giai đoạn giáo dục cơ bản, người thầy ngoài kiến thức chuyên môn thì cần có tác phong và nghiệp vụ sư phạm được đào tạo bài bản. Đại biểu đề nghị bỏ đi cụm từ “hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”. Như vậy, điểm b là: “Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở”.

Còn về tiêu chuẩn đối với giáo viên cấp trung học phổ thông quy định ở điểm c, khoản 1, điều 77 trong Luật Giáo dục hiện hành là: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông; theo đại biểu, cấp trung học phổ thông là giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, hơn nữa số lượng giáo viên ở cấp học này ít hơn nhiều so với số lượng giáo viên cấp tiểu học và trung học cơ sở, nên có thể ưu tiên để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục.

Tuy nhiên, để hạn chế sự ảnh hưởng đến quy hoạch nhân lực ngành giáo dục và thể hiện rõ quan điểm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại biểu đề nghị thay đổi cụm từ “có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm” thành có bằng thạc sĩ và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Như vậy điểm c, khoản 1, điều 77 thành “Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng thạc sĩ và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông”.

Ngoài ra, trong khoản 1, điều 29 của dự thảo luật về vấn đề Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa có quy định Chương trình giáo dục phổ thông phải được tổ chức thực nghiệm trước khi ban hành. Nhưng trong dự thảo luật chưa quy định rõ việc tổ chức thực nghiệm được thực hiện như thế nào? Hơn nữa, ngoài việc tổ chức thực nghiệm trước khi ban hành thì trước khi kết thúc một chu kì thực hiện chương trình, sau mỗi năm học cần có phân tích, đánh giá và có thể điều chỉnh kịp thời. Đề nghị ban soạn thảo xem xét xây dựng thêm điều luật riêng về tổ chức thí điểm, thực nghiệm trong lĩnh vực giáo dục để việc tổ chức thực hiện được bài bản, hiệu quả, tránh gây hoang mang, xáo trộn trong xã hội.

Vũ Quang Thắng
(Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh)

Tin cùng chuyên mục