Tiếng việt | English

Đại hội MTTQ huyện Yên Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024

- Ngày 16-5, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, tổ chức chính trị huyện và 142 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động “Ngày vì người nghèo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia các hoạt động của mặt trận, đoàn thể, tỷ lệ thu hút hội viên của các tổ chức chính trị, xã hội đều đạt trên 80%; có 75,5% khu dân cư đạt văn hóa; 86,3%  hộ gia đình đạt văn hóa. Từ năm 2015-2018, toàn huyện đã huy động được sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo được trên 1,7 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 2,2 tỷ đồng, qua các nguồn quỹ đã hỗ trợ 158 hộ nghèo làm nhà ở; trao 152 sổ tình nghĩa và giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai bão lũ...

Với chủ đề, “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, mỗi khu dân cư xây dựng được ít nhất 1 mô hình tự quản. Hàng năm vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo từ 300 triệu đồng trở lên; 100% các khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024, hiệp thương cử đồng chí Lê Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã cử 26 vị đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa XIV.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục