Giám sát thực hiện chính sách đối với người có công

TQĐT - Để đảm bảo các cơ chế, chính sách đối với người có công với cách mạng được thực thi đầy đủ, hiệu quả, đồng thời nắm bắt được những bất cập trong việc thực hiện chính sách với người có công, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng,
giai đoạn 2013 - 2016 tại huyện Chiêm Hóa.

Nghiêm túc thực hiện chính sách

Các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ CHQS tỉnh, Hội Cựu TNXP, thành phố Tuyên Quang và các huyện Yên Sơn, Na Hang, Chiêm Hóa cho thấy, việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các quy định; thường xuyên có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Người có công với cách mạng được chăm sóc, được hưởng các chế độ ưu đãi đầy đủ, kịp thời theo quy định; đối tượng là người có công và thân nhân của người có công cơ bản đã nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách đối với người có công với cách mạng. 

Trong giai đoạn 2013 - 2016, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho trên 1.500 người có công với cách mạng với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng (hỗ trợ làm mới 758 nhà, sửa chữa 746 nhà). Trong đó, hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 1.199 nhà với tổng số tiền 23,13 tỷ đồng; hỗ trợ từ nguồn kinh phí khác 305 nhà với tổng số tiền trên 10,2 tỷ đồng.

Công tác giải quyết các vấn đề tồn tại, hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công luôn được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Trong giai đoạn 2013 - 2016, các cấp, các ngành đã xác nhận được 1.448 đối tượng người có công với cách mạng. Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng kỳ, đúng người, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng thụ hưởng, góp phần gắn kết vai trò, trách nhiệm của chính quyền và cán bộ làm công tác quản lý, chi trả. Giai đoạn 2013 - 2016, có 63.213 lượt đối tượng được chi trả trợ cấp một lần và hằng tháng với tổng số tiền hơn 709 tỷ đồng.

Giám sát thực hiện chế độ cho người có công

Theo đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, từ thực tế giám sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi với người có công cũng đang tồn tại một số bất cập, cụ thể như: Công tác tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng có nội dung chưa kịp thời, nhất là các xã ở vùng sâu, vùng xa, dẫn đến một số đối tượng là người có công lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ trợ cấp còn chậm, hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về các quy định hiện hành.

Công tác kiểm tra chưa thường xuyên, ít kiểm tra chuyên đề để phát hiện những sai phạm, hạn chế thiếu sót của cơ sở. Việc thực hiện chi trả cho người có công có lúc còn chậm so với thời gian quy định. Tiến độ giải quyết chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, tại thời điểm giám sát, mới giải quyết được 10.565 hồ sơ/29.700 đối tượng.

Tỉnh chưa có Trung tâm điều dưỡng người có công, nên hàng năm, việc đưa đối tượng đi điều dưỡng tập trung gặp nhiều khó khăn, phải đưa đối tượng đến các trung tâm điều dưỡng ở tỉnh ngoài với số lượng rất hạn chế. Ngoài ra, số đối tượng hiện nay đang đề nghị xác nhận là người có công để hưởng chế độ chính sách không còn giấy tờ gốc vẫn còn nhiều, nhưng chưa có hướng dẫn, giải pháp cụ thể để thực hiện.

Cùng với đó, đời sống của một bộ phận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều hộ gia đình chính sách là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 256 hộ gia đình chính sách là hộ nghèo. Phần lớn những hộ gia đình chính sách, người có công đều mong muốn Đảng, Nhà nước có chính sách nâng mức hỗ trợ để góp phần ổn định cuộc sống.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ma Thị Thúy cho biết, thông qua hoạt động giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi đến các bộ ngành liên quan, các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết. Đồng thời Đoàn xem xét để kiến nghị với Quốc hội có những sửa đổi đối với Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để xem xét có những điều chỉnh nâng mức hỗ trợ cho người có công, góp phần cho đối tượng người có công với cách mạng giảm bớt những khó khăn. Đồng thời, Đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng, qua đó, giúp tất cả những người có công với cách mạng được hưởng đầy đủ những chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục