Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I

TQOL - Ngày 10-4, UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II - 2019. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ma Thế Hồng chủ trì hội nghị.

Trong quý I, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 35 đảng viên. Cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đình chỉ sinh hoạt đảng 5 đảng viên; xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với 7 trường hợp do nhiều kỳ bỏ sinh hoạt, không đóng đảng phí.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 179 ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ma Thế Hồng đề nghị trong quý II, cấp ủy, UBKT các cấp tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong sau kiểm điểm năm 2018; chuẩn bị tốt các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị và UBKT Trung ương đối với Đảng bộ tỉnh; rà soát, bổ sung quy hoạch, nhân sự đối với đội ngũ cán bộ UBKT để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chủ trì giúp cấp ủy theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. UBKT các cấp chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị...

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục