Giáo dục đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông

TQĐT - Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã biên soạn Bộ Tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” để đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông từ lớp 2 tới lớp 12.

Các tập sách gồm các câu chuyện ngắn, kể về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cuộc sống đời thường hằng ngày. Việc giảng dạy trong trường phổ thông được lồng ghép mỗi tháng một bài trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, hội, đội… Yêu cầu đối với giáo viên giảng dạy cần có phương pháp linh hoạt, phù hợp, đảm bảo đưa nội dung giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý các lứa tuổi học sinh.

Việc đưa Bộ Tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông từ lớp 2 tới lớp 12 là góp phần giáo dục, tuyên truyền, định hướng giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ Việt Nam. 

Lê Văn Quốc (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Tin cùng chuyên mục