Tiếng việt | English

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Dân vận năm 2018

TQĐT - Ngày 10-1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Video không hợp lệ

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. 


 Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu
 dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban dân vận các huyện, thành phố.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác Dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thi đua "Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Việc triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền” 2018 được các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều giải pháp. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên.

Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Trong đó, xác định tập trung nâng cao chất lượng các nội dung: Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khiếu kiện phức tạp, đông người; cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân với chính quyền. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, nhất là nắm tình hình nhân dân ở những địa bàn phát sinh vấn đề phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống chính trị, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các cấp tăng cường quán triệt nhận thức sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận. Công tác Dân vận phải làm cho dân tin, phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban cán sự Đảng Chính phủ trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư của nhân dân đặc biệt là những vụ việc tồn đọng, kéo dài; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng với nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục