Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

TQĐT - Ngày 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Tuyên Quang các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tuyên Quang.
                                                     Ảnh: Thành Công

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, các đại biểu nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đọc báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Sau hai năm thực hiện, đã có những bước chuyển mạnh mẽ, thực chất hơn, có sự quyết tâm cao trong chỉ đạo thực hiện của cấp ủy các cấp.

Các đại biểu đã thảo luận sâu về những cách làm hay, sáng tạo; nêu những khó khăn và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị hiệu quả, tránh hình thức, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ một cách thường xuyên, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến, cụ thể: Phát huy vai trò của lãnh đạo, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên; cần xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với đặc thù của từng ngành, từng cấp; đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền; cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền vì dân, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; triển khai học tập và làm theo Bác gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình làm theo Bác; đổi mới công tác quán triệt, lựa chọn chủ đề học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, phù hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận những kết quả đạt được của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, tính lâu dài của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Các địa phương tiếp tục xác định rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ.

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới các cấp ủy đảng, địa phương cần phải tập trung thực hiện hai nội dung: Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân theo gương Bác. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp cần nêu gương thực hiện. Đồng thời tạo phong trào trong toàn xã hội về tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp; giải quyết công việc phải xuất phát từ tình yêu thương con người. Đồng chí đề nghị, người đứng đầu cấp ủy các ngành, địa phương phát huy vai trò nêu gương cụ thể từ việc nhỏ tới việc lớn; tâm huyết với công việc, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị Trung ương và cấp ủy các địa phương chú trọng hơn nữa tới công tác thông tin, giáo dục về tấm gương đạo đức Bác Hồ; phát huy trách nhiệm xã hội của đội ngũ nhà báo, văn nghệ sỹ trong đấu tranh, phê phán cái xấu đi đôi với biểu dương những cái tốt đẹp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những biểu hiện triển khai còn hình thức.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục